Kooseisunimestik

KINNITATUD

Lasteaed Kelluke

direktori 29.08.2019

käskkirjaga nr 1.-2/7 P

 

 

 

Lasteaed Kelluke koosseisunimestik

 

         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     

Direktor    

     
     

1,0

     
     

Õppealajuhataja

     
     

1,0

     
     

Direktori asetäitja       majandusalal

     
     

1,0

     
     

Õpetaja

     
     

22,24

     
     

Muusika- ja liikumisõpetaja

     
     

2,0

     
     

Eesti keele õpetaja

     
     

0,25

     
     

Õpetaja abi

     
     

12,0

     
     

Kokk

     
     

2,0

     
     

Abitööline

     
     

1,0

     
     

Laohoidja

     
     

0,75

     
     

Koristaja

     
     

1,0

     
     

Majahoidja

     
     

1,0

     
   

   

 

Lasteaias kokku                                   45,24

Viimati muudetud: 12.09.2019