Laululind

"Laululind"- Põhja-Tallinna lasteaedade muusikaprojekt. Projekti juht on Kellukese Lasteaia muusikaõpetaja Aina Roos.

Projekt aitab kaasa:

  • lasteaedade vahelise muusikaelu elavdamisele
  • lasteaedade vahelise koostöö aktiviseerimisele
  • traditsioonide jätkamisele

Festival annab lapsele:

  • teadmise, et iga laps on andekas
  • võimaluse end muusikaliselt teostada
  • esinemisjulgust
  • positiivseid emotsioone
  • eduelamuse
  • loovat eneseväljendust
  • uusi teadmisi Eestimaal pesitsevatest lindudest.

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 17.01.2017