Õppekava

Õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt lasteaia õppekavale, mis on koostatud lähtudes Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast.

 

Valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning  6–7 aastase lapse arengu eeldatavad tulemused.

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

Viimati muudetud: 03.12.2013