Tervist edendav lasteaed

Liitusime detsembril 2012 Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikuga.TEL_logo_v_rv.jpg

Meie eesmärgiks on lapse arengu ja tervise positiivne mõjutamine tegevuste kaudu ning laste tervislike elu- ja mõtteviiside kujundamine.

Eesmärgid 2018-2020:

1.          Laste terviseteadlikkus isiklikus hügieenis, tervislikus toitumises, liikumises ja liiklusohutuses püsib heal tasemel. Tõusnud on laste oskused tulla toime jalakäijana ja jalgratturina erinevates liiklussituatsioonides.

2.          Lasteaia töötajad annavad positiivset eeskuju aktiivse eluviisi tutvustamisel ja õpetamisel laste igapäevaelus (sportlike eluviiside tutvustamine).

3.          Lapsevanemate kaasamine ja nende rolli tähtsustamine lapse terviseteadlikkuse tõstmisel läbi erinevate tervisedenduse tegevuste.

 

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 20.02.2018