Soodustused

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada lasteaia kohatasu vabastust kuni 80% ja toitlustamise toetust kuni 100% ulatuses. Soodustuse saamiseks tuleb lasteaiale esitada taotlus.

Osaline kohatasuvabastus  

Vähekindlustatud perede lastel on võimalus saada munitsipaallasteaia kohatasu vabastust kuni 80% juhul, kui:  

  • lapse ja tema vanema(te) või hooldaja(te) rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;    
  • perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast palga alammäärast (540 eurot kuus) ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast palga alammäärast;    

    Lapsevanem esitab lasteaiale taotluse, mille andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgne    linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond.  

100-protsendiline kohatasuvabastus   

    Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka    kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn.  

    Vanem esitab vabastuse saamiseks direktorile vabas vormis avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid.

1. jaanuarist 2019. a on vanema osa määra suuruseks 65,88 eurot, ujulaga lasteaedades 72,36 eurot.

Toitlustamise toetus

Toitlustamise toetuse saamise õigus on juhul, kui:

  • lapse ja tema vanema(te) või teda asendava isiku rahvastikuregistri järgne elukoht on Tallinn;
  • perekonna netosissetulek ühe leibkonnaliikme kohta on alla 95,87 euro kuus;
  • Tallinna lastekodudes elavatel lastel.


Toetuse määramise aluseks on vanema avaldus, kus on märgitud andmed kõigi leibkonnaliikmete kuu netosissetuleku kohta ja elukohajärgse rahvastikuregistri osakonna tõend.

Avaldus tuleb lasteaiale esitada 10. septembriks ja 10. jaanuariks. Kui vanem ei ole avaldust esitanud, võib seda teha ka haridusasutuse pedagoog või sotsiaaltöötaja.

Toidupäeva maksumused on lasteaedades erinevad, selle suuruse otsustab hoolekogu.

Teised toetused ja soodustused:

Tallinna linna poolt lastele makstavad toetused

Lapsehoiuteenuse hüvitamine

 

Lehekülge haldab:

Olga Kraus, Lasteaed Kelluke direktori asetäitja majandusalal

6 413 288, kelluke@la.tln.edu.ee

 

Viimati muudetud: 09.01.2019