Koosseis

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud:
 

Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

Tallinna linna ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate töö tasustamise põhimõttedTallinna Kelmiküla Lasteaia töötasustamise alused

Tallinna Kelmiküla Lasteaia koosseisunimestik on määratud direktori käskkirjaga

 

Vabad töökohad:

Hetkel vabu töökohti pole

Viimati muudetud: 31.08.2020