Lasteaiatasu Kelmiküla lasteaias

Toitlustustasu

Toiduraha suuruse otsustab lasteaia hoolekogu.

Al ates 01.03.2017 on toidupäeva maksumus kõikides rühmades 2,10 €  päevas

Alates 01.09.2017 kehtestati Tallinna Linnavalitsuse 20.09.2017 määrusega nr 29 Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva ja sõimerühmaealise (sh. mängu- ja arendustoa ringis) käiva lapse toidukulu katmise piirmääraks 1,80 eurot ja lasteaiarühmaealise lapse toidukulu katmise piirmääraks 2,00 eurot päevas.
Piirmäära ulatuses kaetakse toidukulu lapsel, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tallinna linn.

Kui asutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus on suurem, kui kehtestatud piirmäär, siis katab vahe lapsevanem.
Erandjuhul vabastatakse vanem üheks õppeaastaks toidukulu tasumisest täies ulatuses.

Osalustasu

Osalustasu suuruse määrab Tallinna Linnavolikogu 10. detsembri 2015 määrus nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 

  • Osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest. 
  • Osalustasu ei maksta perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkuse ajaks suletud
  • Osalustasu ei maksta perioodi eest, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõttu on lasteaed või lapse rühm suletud.


NB! Alates 01.01.2020 on osalustasu suurus 71,25 € kalendrikuus vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 31.12.2019 käskkirjale HA-4/78

Lasteaia "Mängu- ja arendustoa" ringis käivatele lastele on vastavalt Tallinna Haridusameti juhataja 02.01.2020 käskkirjaga nr. HA-4/1 kehtestatud järgmised hinnad
2 päeva nädalas - kuutasu 56 €
3 päeva nädalas - kuutasu 61 €
5 päeva nädalas - kuutasu 72 €

Arvest veel...

  • Arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest 
  • Lapsevanem saab arve e-posti aadressile
  • Arve tasutakse igakuiselt ettenähtud tähtajaks
  • Tasumisele kuuluvat summat omavoliliselt muuta ei tohi!  
  • Soovitame sõlmida arve tasumiseks püsimakselepingu. 
  • Küsimuste korral pöörduge direktori poole

 

Viimati muudetud: 13.09.2020