Muusikaringid Kelmiküla lasteaias

2020/2021

Muusika ringitunnid

Üldinfo

REGISTREERIMINE fred.roigas@gmail.com 
Tunnid toimuvad 
alates 01.09 (teisipäeviti ja neljapäeviti) Kelmiküla lasteaia ruumides.
Tunde viib läbi muusikaõpetaja Fred Rõigas.
Tunnid toimuvad grupiõppena.
Tunni kestus on 30 minutit.
Osavõtumaks on kuupõhine, sõltumata lapse tundides osalemise arvust.
Tasumine arve alusel kalendrikuu järgselt.

Klaver

Grupi suurus 4 last.
Eeldab kodus harjutamise võimalust. Sobib vanusele 4-7 aastat.
Tund toimub 1x nädalas.
Kuutasu 50€ 
Õppetöö toimub laste võimekust arvestades. Õpinguid alustame elektriklaveriga ning pianinoga, mis on lasteaias kohapeal olemas. Klaveriõppes toimub üldine klaveri- ja muusikaõpe, noodiõpe, koos musitseerimine, õpitakse klaverimängu aluseid. Õppematerjal on osaliselt õpetaja koostatud, lähtudes laste võimekusest ning juba varem väljatöötatud metoodikad (näiteks Reet Lantsoni materjalid). Tunnis tehakse koos tehnikaharjutusi, tegeleme komponeerimise ja improviseerimisega ning loovuse arendamisega.

Löökpillid

Grupi suurus kuni 4-5 last. Sobib vanusele 3-7 aastat. Tund toimub 1x nädalas.
Kuutasu 50€. 
Tundides tutvume erinevate löökpillidega: djembed, cajonid, trummikomplekt, marakad + muud vaikesed rütmipillid (lasteaias olemas). Õpime selgeks erinevaid mänguvõtteid ning püüame löökpillidega saata lasteaias õpitud laule.

Eesmärk on arendada lapses rütmitunnetust, koordinatsiooni, meetrumi ja tempo hoidmist, taktimõõte 2/4; 3/4 ja 4/4 rütmide noodikirja ning koosmusitseerimist.

Ukulele

Grupi suurus kuni 6 last.
Eeldab kodus harjutamise võimalust. Sobib vanusele 4-7 aastat.
Tund toimub 1x nädalas. Kuutasu 50€.
Ukulele on oma mõõtmetelt väga lapsesõbralik ning meenutab väikest kitarri: 4  nailonkeelt ning väikesed astmevahed on laste sõrmedele sobivad. Ukuleled on lasteaias kohapeal olemas. Õppetöö eesmärgiks on arendada keskendumist, koosmusitseerimist, noodist lugemist ning õppida lihtsamaid lugusid ja mänguvõtteid.

Bänd

Grupi suurus 4-5 last. Sobib vanusele 4-7 aastat. Tund toimub 1x nädalas. Kuutasu 50€.

Õppetöö toimub 4-5 liikmelises grupis: trumm, bass, klahv, kitarr, laulja. Õppevahendid ehk pillid on tunnis olemas. Tutvutakse bändi pillidega eraldi, harjutatakse koosmusitseerimist. Õppetöö eesmärgiks on arendada: muusikalist kuulmist, koosmusitseerimist, ansambli kokkumängu, arendada muusikalisi teadmisi, muusikalist mälu, improvisatsiooni, meetrumi tunnetust, noodi tundmist ning lihtsamaid lugusid ning mänguvõtteid.

Koor/ansambel

Grupi suurus kuni 20. Sobib vanusele 3-7 aastat. Tund toimub 2x nädalas. Kuutasu 30€. Tundi alustame hääleharjutustega (hääleseadega). Hääleseades tutvume hingamistehnikaga, proovime erinevaid hääle tekitamisvõimalusi, imiteerime loomi, linde, autosid jne. Õppetöö eesmärkideks on arendada: musikaalsust, koosmusitseerimist, hääle kasutamisoskust, noodiõpet, a cappella laulmist. Omandame uut repertuaari.

Viimati muudetud: 05.09.2020