Aegna loodusmaja

Loodus- ja keskkonnahariduslikud õppekava toetavad õppeprogrammid.

Aegna loodusmajas toimuval õppepäeval keskendutakse peamiselt looduse vahetule kogemisele (õppekäik metsas ja mere ääres) ning praktilistele tegevustele. Õppepäeva jooksul tehakse lihtsamaid loodusvaatlusi ning viiakse läbi uurimuslikke tegevusi.

Programmide valikul palume vajadusel ühendust võtta loodusmaja metoodiku Eliko Petseriga tel. 532 64570.

 • Programm: „Mets ja meri”III– IV kooliaste. Tutvumine erinevate metsatüüpidega Aegna saarel ning rannikumere elustikuga (imetajad, linnud, kalad, selgrootud, taimed). Tutvutakse maastikukaitseala kaitse-eesmärkidega, kaitsealuste liikidega ning tallamisõrnade kooslustega. Tutvustatakse saare kujunemislugu. Käsitletakse merekeskkonna probleeme ning arutletakse Läänemere seisundi ja kaitse vajaduse üle. 
 • Programm: „Orienteerumine Aegna saare loodusmaastikul”I – II kooliaste. Õpitakse looduses liikumist kaardi ja orientiiride järgi, samuti taju ja tunnetust; meeskonnatööd ja tööjaotust, omavahelisi suhteid. Õpitakse loodust märkama ja tähele panema ning osatakse saadud informatsiooni alusel ennast positsioneerida.
 • Programm: „Matkasõber”II – III kooliaste. Soovitatav 2-päevane programm, kus saadakse teada looduskaitselistest piirangutest, Aegna maastikukaitseala kaitsekorra üldpõhimõtetest ja erinevatest piirangutest Aegna saarel. Tutvutakse Igaüheõigusest tulenevate kohustustega ja hea tavaga looduses viibimisel. Õpitakse looduses liikumist kaardi ja orientiiride järgi, märkama muutusi maastikes, tähele panema loomade tegevusjälgi looduses, ära tundma söödavaid ja mürgiseid taimi. Saadakse teadmised vajalikest matkatarkustest,  kuidas erineva pikkusega matka ette valmistada ja läbi viia ning jagatakse meeskonnatööd. 
 • Programm: „Läänemere saar Aegna, I“ – lasteaialastele. Programmiga tutvumine algab õpetajale lasteaias, merel olles õpetatakse lastele meremärke ja käitumist laevas ning muud laeva ja laevandusega seonduvat. Saarel olles tutvutakse mereelustikuga, õpetatakse märkama mereprügi ning saadakse aru selle kahjulikkusest.
 • Programm: „Elurikkus Aegna saarel, II“lasteaialastele. Avastuslik-uurimuslik teekond läbi saare, kus piraatide aarde avastamise võtmes õpitakse tundma saare loodust ja tutvutakse taimemaailma mitmekesisusega ning erinevate taimede kasutusviisidega. Saadakse teada maastikukaitseala kaitse väärtustest, kaitsealustest liikidest ning õpitakse loodust hoidma. 
 • Programm: “Kalur Kalle”lasteaialastele. Saadakse teada kuidas elati saartel vanasti, millised põhitegevused olid mereäärsel rahval ning keda nimetatakse kaluriteks ja kes on randlased. Saadakse teada- ning uuritakse kes elavad meres, mis ja milline on toiduahel ning kuidas inimene sellega seotud on. Saadakse teadmisi ökosüsteemist, rannaprotsessidest* ning samuti erinevatest laevatüüpidest ja meremärkidest. 
 • Programm: “Kunst ja mängud looduses“põhikool, I-III kooliaste. Programmis õpitakse tundma Aegna saare loodust, vaatlema ja tähele panema looduslikke protsesse, saadakse teadmised Aegna saare maastikukaitseala piirangutest ning kaitsealustest liikidest. Kunst looduslikest materjalidest looduses viibides avardab mõtlemist, loomingulist vabadust samaaegselt loodust tundma õppides. Erinevaid keskkonnamänge mängides osatakse tähele panna seoseid looduse toimimisest ökosüsteemis.
 • Programm: “Kotkana Aegnal”põhikool, II-III aste. Ökosüsteemis olevate seoste tundmaõppimine. Eesti kotkaste eluviisi tundmaõppimine. Aegna looduse tutvustamine. Uurimusliku õppe ja mänguliste meetodite harjutamine. Programm koosneb kolmest moodulist: I. Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide alusel. II Ühepäevane õppepäev Aegna saarel. Kotka eluviiside tundmaõppimine. III Kokkuvõte koolis: kokkuvõtte tegemine ja arutelu ning postrite koostamine ökosüsteemides olevatest seostest. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja.
 • Programm: “Aegna mets”põhikool, II-III aste. Programm koosneb kolmest osast, mida saab käsitleda kahe eraldi teemana. Õpitakse määrama metsa looduslikkust kriteeriumite järgi, saadakse teada millised on loodusmetsad ja millised on tulundusmetsad ning miks meile mõlemad vajalikud on. Tutvutakse saare taimestikuga, erinevate metsatüüpidega, saarel kasvavate sammaltaimede ja samblikega, Eesti pärismaiste okas- ja lehtpuudega, õpitakse määrama ja eristama erinevaid liike tunnuste abil, valmistatakse herbaarium. *Programmi võib jagada kaheks eraldi teemaga programmiks.
 • Programm: „Sild Tallinnast Aegnale“gümnaasiumile. Rollimäng. Programm koosneb kolmest moodulist: I. Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide ja Robert Nermani raamatu „Aegna“ baasil. II Ühepäevane õppepäev Aegna saarel: sissejuhatus ja situatsiooni tutvustus, rollide jaotus, läbimäng. III Kokkuvõte koolis: pärast oma seisukohtade põhjendamist ja kompromissi saavutamist saarel koostatakse ühine pöördumine ning valmistatakse plakatid/ ettekanded ning toimub kokkuvõttev arutelu ja analüüs. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja.
 • Programm: „Laevaliiklus muudab Aegna rannajoont?“gümnaasiumile. Uurimuslik õppeprogramm. Programm koosneb kolmest moodulist. I Ettevalmistavad tegevused koolis: Aegna saare üldinfo tutvustamine õpilastele veebimaterjalide baasil, hüpoteeside püstitamine ja töölehe täitmine. II Ühepäevane õppepäev Aegna saarel, kohapeal eelnevalt valitud erinevate rannikutüüpide määramine ja rannaprotsesside uurimine, töölehe täitmine ja hüpoteeside kinnitamine või ümberlükkamine. III Kokkuvõte koolis: kokkuvõtte tegemine ja plakatite/ ettekannete koostamine ning arutelu ja analüüs. Koolis toimuva osa viib läbi õpetaja.

Programmid nr 4 - 11 on koostatud Kesk-Läänemere Interreg IVA programmi projekti “Ühtne suhtlev Baltikum- COBWEB“ raames.

Programmil osaleva grupi maksimaalne suurus on üks lasteaia rühm või üks klassi komplekt. Programme viiakse läbi eesti keeles.

Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuseid saab kasutada igal aastal hooajal, mis kestab 1. maist kuni 30. septembrini. Soodsate ilmatingimuste puhul lubatakse erandina pikendada loodusmaja hooaega oktoobri kahe esimese nädala jooksul.

 Aegna Loodusmaja teenuste kasutamist reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 9.märtsi 2016 korraldus nr 339-k  „Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi teenuste hindade kehtestamine“

Kui soovite kasutada Aegna Loodusmaja teenuseid, siis:

 • Tutvuge loodusmaja broneerimise korraga
 • Vaadake loodusmaja kalendrisse (uuendatakse perioodiliselt), kas soovitud kuupäevad on vabad
 • Tutvuge loodusmaja kasutamise korraga 
 • Täitke ja allkirjastage digitaalselt kinnitus, milles te vastutava isikuna nõustute loodusmaja broneerimise ja kasutamise korra reeglitega ning kohustute kandma vastutust nende täitmise eest.

 • Kui soovite taotleda veetranspordi (v.a. liinilaev) kulude hüvitamist, tutvuge Aegna Loodusmaja kompleski kasutamisel tekkinud veetranspordi kulude hüvitamise korraga. Veetranspordi hüvitamise taotlus esitatakse pärast programmide tellimise kinnitamist.

 • Täitke ja saatke veebilehe kaudu taotlus Aegna Loodusmaja teenuste kasutamiseks koos täidetud ja allkirjastatud kinnituse või vajadusel kinnitustega. Registreerimine algab 15.märtsil

Aegna Loodusmaja on õppeasutus ja ei osuta majutus-, giidi- toitlustus- ja transporditeenuseid. 

NB! Õppeprogrammile tulles palume lemmikloomad jätta koju. 

Transport Aegnale: reisilaev "Vesta" (väljub Linnahalli sadamast), kiirpaat (erateenus, väljub Rohuneeme sadamast Viimsi vallas).

Raamat "Teejuht Aegna loodusesse" (eesti keeles), "Teejuht Aegna loodusesse" (eesti, inglise ja vene keeles).

Tallinna põnevamaid rohealasid ja loodusväärtusi linnakeskkonnas, sh Aegna saarel tutvustab veebiportaal citynature.eu.

Aegna saare laevaliiklus algab 1. juunil

 

Mais alustama pidanud, kuid eriolukorra tõttu edasi lükkunud Aegna saarega ühendust pidav laevaliin alustab tänavust navigeerimishooaega 1. juunil ja lõpetab 27. septembril.

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on ettevalmistused algavaks navigatsioonihooajaks juba käimas. „Et laevaliiklus oleks nii reisijatele kui ka laeva meeskonnaliikmetele ohutu ja turvaline, oleme taganud reisilaev Vestale vajaliku koguse desinfitseerimis- ja puhastusvahendeid,“ sõnas Novikov.

Tänavuseks navigatsioonihooajaks on kokku planeeritud 210 reisi. „Suvel toimuvad väljumised kuuel päeval nädalas. Esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev toimub kaks reisi päevas ning reede, laupäev ja pühapäev toimub kolm reisi päevas. Erandiks on 23. ja 24. juuni, mil toimub vastavalt kolm ja neli väljumist,“ rääkis Novikov ning lisas, et vajadusel ollakse valmis täiendama liinigraafikut, kui nõudlust jagub. Vesta ei välju sadamast teisipäeviti, mil reisilaevale teostatakse hooldustöid.

Alates septembrist on laevareisid planeeritud ainult nädalavahetustel – nii laupäev kui pühapäev üks reis.

Reisilaev Vesta väljub Patarei sadamast Linnahalli kailt (endine Linda liinide kai) ning ülesõit Aegna saarele kestab ligikaudu tund aega.

Eelmüügist saab pileteid osta kuni kaks tundi enne laeva väljumist. Laevale pääs ja kohapealne piletimüük algab 30 minutit enne reisi algust. Pileti -ja lisainfo AS Kihnu Veeteed kodulehelt.

 

 Aegna loodusmaja hooaeg avatakse 1.maist 2020 

Viimati muudetud: 27.05.2020