Jäätmejaamad Tallinnas

Tallinnas avatud hetkel neli jäätmejaama (kaart):

NB! Riigipühadel on jäätmejaamad suletud!

Jäätmejaamades võetakse Tallinna elanikelt tasuta vastu (kehtib vaid kodumajapidamisest pärit jäätmetele):

 • paberit ja pappi, kartongi
 • plastijäätmeid, sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast (kuni 1m3)
 • metalli
 • klaasi, sh lehtklaasi (kuni 1m3)
 • pakendijäätmeid
 • toiduõli
 • töötlemata puitu (kuni 1m3)
 • sorteeritud betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted (kuni 1m3)
 • kasutuskõlblikku mööblit (mööbli seisukorra otsustab jäätmejaama klienditeenindaja. Kasutuskõlbulikuks tunnistatakse väga heas korras mööbel, mida on võimalik suunata korduskasutusse)
 • komplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid (nt külmikud, telerid jms)
 • sõidukite rehve (ühelt toojalt korraga kuni 8 velgedeta rehvi)
 • kasutuskõlblikke riideid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)
 • biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (tasuta ühelt toojalt korraga kuni kuus 100-liitrilist kotitäit)
 • piiratud koguses järgmisi ohtlikke majapidamisjäätmeid:
  • õli sisaldavad jäätmed – kuni 20 l;
  • värvide, liimide, vaikude jäätmed – kuni 10 l;
  • kemikaalide jäätmed - kuni 10 l;
  • vanad ravimid – kuni 2 kg;
  • teravad ja torkivad esemed – kuni 2 kg;
  • nakkusohtlikud jäätmed – piiramatus koguses;
  • päevavalguslambid – kuni 10 tk;
  • elavhõbedajäätmed – kuni 2 kg;
  • akumulaatorid ja patareid – piiramatus koguses;
  • pesuained – kuni 10 l;
  • ohtlikke aineid sisaldavad või nendega  saastunud pakendid sh, absorbendid, kaltsud, filtermaterjalid – kuni 10 kg.

Jäätmete üleandmine on Tallinna linna, Saue ja Saku valla (Pääsküla jäätmejaamas), Kiili valla (Rahumäe ja Pääsküla jäätmejaamades), Viimsi valla (Pärnamäe jäätmejaamas) elanikele piiratud koguses tasuta. Soodustingimustel hinnakirja rakendamiseks peab jäätmejaama operaator saama kontrollida jäätmevaldaja elukohta kohaliku omavalitsuse üksuse täpsusega. Isikuandmete töötlemine toimub üksnes jäätmevaldaja nõusolekul. Juhul, kui jäätmevaldaja soovib jäätmeid soodustingimustel üle anda, peab ta esitama jäätmejaama operaatorile oma ID-kaardi (teiste isikute isikutunnistuste esitamine on keelatud). Kui jäätmevaldaja ei anna oma nõusolekut isikuandmete töötlemiseks, on võimalik jäätmeid üle anda mittetallinlastele kehtiva hinnakirja alusel. ID-kaardi andmisega jäätmejaama operaatorile elukoha päringu tegemiseks, loetakse, et jäätmevaldaja on andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks eespool nimetatud eesmärgil.

Ettevõtetele ja teiste omavalitsuste elanikele (va koostöölepingud omavad vallad) tasuta teenus ei kehti! Teiste isikute isikutunnistuste kasutamine on keelatud!

Koguseliste piirangute puhul on toojal võimalik jäätmeid tasuta üle anda üks kord päevas.

Jäätmejaamades võetakse vastavalt hinnakirjale vastu:

 • ehitusjäätmeid (sh kips, vill jms)
 • eterniiti
 • tõrvapappi ja muid bituumienitaolisi segusid
 • suurjäätmeid (nt kasutuskõlbmatu mööbel)
 • kasutuskõlbmatuid riideid ja tektiili
 • töödeldud puitu
 • pinnast ja kive
 • bioloogiliselt mittelagunevaid ja muid aia- ja haljastusjäätmeid
 • mittekompleksed elektroonikajäätmeid
 • tasuta piirkoguseid ületavad jäätmed

Jäätmejaama sissesõidule ja territooriumile on paigaldatud infoviidad. Jäätmejaamas olevad mahutid on märgistatud vastavalt kogutavale jäätmeliigile. Jäätmejaamas toimub iseteenindus. Jäätmejaama töötaja abistab ja juhendab elanikke jäätmete üleandmisel ja väljastab kliendi nõudmisel õiendi vastuvõetud jäätmeliikide ja koguste kohta.

JÄÄTMETE JÄTMINE JÄÄTMEJAAMA VÄRAVA TAHA ON KEELATUD!

Jooksvat ajakohast infot vaata www.jaatmejaam.ee ja www.facebook.com/JaatmejaamJäätmejaamade infonumber: 616 4000 (E-N 8.15-17.00, R 8.15-15.45). Ettepanekud ja märkused palume esitada e-posti aadressile info[ät]jaatmejaam.ee  ja jaatmed[ät]tallinnlv.ee.

Täpsemad hinnakirjad:

Teenuse kirjeldus: Taaskasutatavate jäätmete kogumine

Viimati muudetud: 09.10.2020