Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamine

Jäätmevaldaja võib taotleda erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastamist. Täidetud taotlus esitatakse linnaosavalitsusele, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja taotluse põhjendatuse korral loetakse taotleja linnaosa vanema korraldusega tähtajaliselt korraldatud jäätmeveost vabastatuks. Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotlemine on õigustatud kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata (nt ehitusjärgus olev või elamiskõlbmatu ehitis, suvilad talveperioodil). Väide, et „jäätmeid ei teki” ei ole põhjenduseks jäätmeveo süsteemiga mitteliitumiseks. Jäätmeseaduse alusel on korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud isikud, kes omavad jäätmeluba või keskkonnakompleksluba.

Korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taoltuse vorm: word, pdf

Teenuse kirjeldus, kontaktid ja lisainformatsioon on veebilehel.

Viimati muudetud: 22.03.2020