Keskkonnamõju hindamised Tallinnas

Keskkonnamõju hindamised (projektidele)

Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmised 

  
Keskkonnamõju strateegilised hindamised (strateegilistele planeerimisdokumentidele)

Üldplaneeringud

Teemaplaneeringud

Detailplaneeringud

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmised 

Arengukavad, strateegiad

Viimati muudetud: 18.01.2022