Keskkonnamõju hindamised Tallinnas

Keskkonnamõju hindamised (projektidele)

  
Keskkonnamõju strateegilised hindamised (strateegilistele planeerimisdokumentidele)

Üldplaneeringud

Teemaplaneeringud

Detailplaneeringud

Arengukavad, strateegiad

Viimati muudetud: 05.04.2021