Keskkonnavaldkonna projektide toetamine

Tallinna mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad taotleda keskkonnahariduslike tegevuste läbiviimiseks Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalametilt projektitoetust.

Valdkonna eesmärgid:

Tallinna elanike teadlikkuse kasv kliimamuutustest;
Tallinna elanike eri vanuse- ja huvirühmade keskkonnateadlikkuse kestev kasv;
keskkonnaharidusringide suurenenud osatähtsus huvikoolides ja -keskustes;
õppekava toetavate keskkonnahariduslike tegevuste areng sihtfinantseerimise kaudu;
keskkonnaharidust andvates linna asutustes tegutsevate loodusringide jätkusuutlikkus ja areng;
õpetajate, huvijuhtide ja koolijuhtide ajakohased keskkonnateadmised.

Valdkonna prioriteedid:

juhindumine Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030;
linnaelanike keskkonnateadlikkuse pidev parandamine;
keskkonnaharidusringide osatähtsuse suurendamine huvikoolides ja -keskustes;
keskkonnaharidust andvates linna asutustes tegutsevate loodusringide jätkusuutlikkuse ja arengu tagamine;
õpetajate, huvijuhtide ja koolijuhtide keskkonnateadmiste pidev ajakohastamine.

Projektikonkurss korraldatakse ühe vooruna, taotluste esitamise tähtaeg on 1. märts.

Taotlus esitatakse läbi ISETEENINDUSKESKKONNA

Õigusaktid:

1. 2020. a mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

2. Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord

3. Tallinna projekti- ja tegevustoetuste infosüsteemi põhimäärus

Viimati muudetud: 20.12.2019