Läänemere kalade bioloogia ja kaitse

Läänemere kalade bioloogia ja kaitse õpitoad on mõeldud Tallinna üldhariduskoolide põhikooli riikliku õppekava toetuseks, pakkudes õpilastele lisaks teoreetilistele teadmistele võimalust aktiivselt osaleda kalade määramisel, mõõtmisel, kaalumisel ja lahkamisel. Õpitubade eesmärk on õpilaste teadmiste suurendamine mereökosüsteemist.

2017. aastal toimus Tallinna üldhariduskoolide 7.-8. klassi õpilastele 15 kalade teemalist õpituba. Õpitoad toimusid 8 Tallinna koolis ning neist võttis osa 349 õpilast. Õpitube juhendasid MTÜKoolitus- ja Nõustamiskeskus HARED lektorid.

2018. aasta toimus Läänemere kalade bioloogia ja kaitse teemal 10 õpituba. Praktilise suunitlusega õpitubadest võttis osa 220 õpilast. Õpitube juhendasid MTÜ Nõmme Loodusmaja lektorid. 

 

Viimati muudetud: 06.12.2018