Läänemere väljakutse initsiatiiv

logo_viro Läänemere Väljakutse.jpgLäänemere väljakutse on rahvusvaheline võrgustik, mille missiooniks on Läänemere rannikuvee ja üldise seisukorra parandamine. Võrgustiku algatajateks olid 2007. aastal Helsinki ja Turu linnapead, kes kutsusid üles organisatsioone vabatahtlikult korraldama ettevõtmisi Läänemere hüvanguks. Tänaseks on võrgustikuga ühinenud üle 200 erineva organisatsiooni Läänemereäärsetest riikidest. 

Ühine Sinagi võrgustikuga! Kuidas ühineda, kes on ühinenud ja mida on Läänemere heaks tehtud on kirjas võrgustiku ametlikul koduleheküljel Läänemere Väljakutse  (inglise ja soome keeles). Deklaratsiooni tekst koos kinnitusega ühinemise kohta leiate nii initsiatiivi veebilehelt kui ka siit.

Tallinna linn ühines võrgustikuga 2008 aastal, mistõttu läbi aastate on linna mitmed  tegevused pühendatud mereseisundi parandamisele.

Tahad aidata Läänemerd? Tead, miks sa pead kaitsma Läänemerd? Loe  ja tee viis pisikest sammu Läänemere heaks!

 

Buklett pdf failina 

Ülevaade Tallinna tegevustest Läänemere väljakutse initsiatiivi toetusel (esitatud 14.02.2017.INTERREG Läänemere regiooni programmi projekti IWAMA seminaril Boltenhagenis, Saksamaa, inglise keeles)

Mida sina lubad Läänemerele? Vaata mida lubavad Läänemerele inimesed Lätist, Eestist, Soomest, Ahvenamaalt ja Rootsist

 Tallinna tegevuste kava aastaks 2015 (seisuga 24.03.2015)

Toimunud:

"CITYWATER - võrdlused linnade veekaitses" lõpuseminar 

8-9. september 2015 toimub projekti pidulik lõpetamine Tallinna Botaanikaaias.

Kutsume kõiki keskkonnaspetsialiste erinevatest omavalitsutest osalema  välisprojekti CITYWATER lõpuseminaril.

Peateemaks on sademevee lahenduste rajamine Läänemereäärsetes piirkondades; tasuvusanalüüsi vajalikkus ja selle tähtsus otsuste langetamise protsessides; Läänemere kaitse ja koostöö Läänemereäärsete riikidega; veekaitsealaste projektide ellukutsumine ja rahastamine. Seminari käigus külastatakse ka vast valminud sademevee juhtimise lahendust Botaanikaaia territooriumil.

Seminari esimesel päeval,  8 Septembril, alustatakse  „kommunikatsiooni töötoaga“, mis toimub Tallinna Ülikooli vanemteaduri, Arko Oleksi juhtimisel. Töötuba toimub eesti keeles.

Ülejäänud päev jätkub inglise keeles, eestikeelse järeltõlkega. Oodatud on kõik huvilised erinevatest omavalitsustest, eelkõige keskkonna ja veekaitsega tegelevad spetsialistid.

Kahepäevaline seminar on osavõtjatele tasuta. Tellitud buss viib ja toob osalejad kesklinnast Botaanika aeda ja tagasi. Lisaks on broneeritud soodushinnaga toad Hotellis Viru. 

Lisainformatsioon majutuse, registreerimise ja päevakava kohta asub seminari veebilehel: http://www.citywater.fi/?p=3429

Registreerida seminarile saab kui 31. Augustini 2015

Seminar Helsingi ja Tallinna loodusainete õpetajatele Aegna ja Harakka saarel.

Esmaspäeval, 3. augustil algab Aegna saarel Helsingi ja Tallinna õpetajate ühislaager Tallinna lahe Aegna ja Helsingi arhipelaagi Harakka saare ning pealinnade loodusega tutvumiseks ja õuesõppe kogemuste vahetamiseks

 Laagrist võtavad osa loodusainete õpetajad ja keskkonnahariduskeskuste spetsialistid. Tutvutakse kummalgi saarel asuva loodusmaja tegevuse ning saarte eripäradega. Aegna loodusmaja keskendub saare looduse ja looduses käitumise reeglite tutvustamisele, Harakkal käsitletakse lisaks loodusele energiasäästu võimalusi. Vahetatakse õppes kaasaegsete meetodite kasutamise kogemusi ja kavandatakse uusi tegevusi. Kavas on tutvustada Läänemere linnade initsiatiivi „Läänemere väljakutse“ ja jagada praktilisi võtteid, kuidas edastada teadmisi Läänemere elukeskkonna ohuteguritest.

 Tallinnas ja Helsingis külastatakse ka teisi looduskeskusi ja –objekte. Tallinna vanalinna parkides viiakse läbi uurimuslikku õpet toetav programm „Roheline ring vanalinnas“. Külastatakse Tallinna Loomaaia uut keskkonnahariduskeskust. Helsingis viibitakse linnurikkal Harakka saarel ja Korkeasaare loomaaia looduskeskustes.

 Rahvusvahelise laagri Aegna saarel viib läbi MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus Hared ja rahastab Tallinna Keskkonnaamet. Soomepoolse programmi läbiviija ja rahastaja on Helsingi linna keskkonnakeskus. Rahvusvaheliste laagrite korraldamine Aegna saarel on muutunud Tallinna Keskkonnaametis traditsiooniks. 

Lisainfo:

Gennadi Gramberg

Keskkonnaprojektide ja –hariduse osakonna juhataja

Tallinna Keskkonnaamet

Tel.: 640 4356

E-post: gennadi.gramberg@tallinnlv.ee

Fotogalerii Aegna ja Harakka õppelaagrist leiab siit ja siit.

Tänavune traditsiooniline heakorrakuu saab alguse 15. aprillil ning lõpeb 15. mail. Sel aastal on põhirõhk edendada Läänemere väljakutse initsiatiivi mereäärsete randade koristamisega ning jäätmete liigiti kogumisega. Kõiki aktiivseid organisatsioone kutsume ühinema Läänemere väljakutse programmiga, et pühenduda ka tulevikus Läänemere seisukorra parandamisele. 

Kas Sa teadsid, et ..

-          Läänemeri on üks kõige saastatuim meri maailmas.

-          85-90 miljonit elanikku elab Läänemere ääres ja valgalal

-          Läänemere veevahetuse tsükkel kestab ligi 30 aastat

Kodanike suhtumine Läänemere hoidmisesse on väga oluline, kuna ...

90% Eesti elanikkonnast on veetnud oma vaba aega mere ääres ujudes, kalastades, paadiga sõites või lihtsalt rannas jalutades või merejääl uisutades (Allikas: Baltic Stern 2010). Tallinna Ülikooli uurimustöös, mis projekti raames CITYWATERI koostati, tuuakse välja, et 96% eesti elanikkonnast leiab, et mere olukord on oluline, väga oluline või erakordselt oluline. Samas ligi pooled neist (45%) arvavad, et nemad ei saa Läänemere  olukorra parandamiseks midagi ette võtta, või siis nad ei ole teadlikud, kuidas seda teha. See on aga ehtne viide vajadusele murda barjäär hoolimise ja konkreetsete ettevõtmiste vahel, et mõtted ka ellu viidaks.

Seetõttu ongi väga oluline, et ...

prügi ei satuks merre. Plastiku mikroosakeste levik randadel ja meres on kasvav probleem. Kuna plastiku kasutamine on jõuliselt suurenenud, leidub seda materjali järjest rohkem ka merealadelt, kus seda tegelikult leiduma ei peaks. Plastiku osakesed seavad ohtu nii mere asukad kui ka kahjustavad mereelupaikasid. Mereprahi kõrvaldamine on praegu päevakorras nii riiklikul tasemel kui ka ühtse koostöö projektina.

Plastik, mis jõuab loodusesse, laguneb väikesteks mikroosakesteks, mille suurus on alla 5 mm. Väiksed selgrootud nagu karbid ja erinevad vastsed võivad mikroplastiku osakesi ekslikult toiduosakesteks pidada ja neid süüa. Mürgised ained kogunevad plastiku pindadele, mis tähendab, et väikese ringiga jõuavad needsamad mürgised ained meie endi toidulauale. Viimase aasta jooksul on aktiivselt uuritud plastikuosakeste käitumist meres ja tulemused on hirmuäratavad. Ainus võimalus vähendada mikroplastiku tekkimist on vähendada plastiku kasutamist ning vältida plastiku sattumist veekogudesse. 

Eriliseks teeb heakorrakuu sel aastal asjaolu, et avatalgud korraldatakse juba rahvusvaheliselt: nimelt luuakse 18. aprillil Skype vahendusel videosild Helsingi linnaga, kus toimuvad samal ajal sarnased koristustalgud Vanhankaupunkikoski kaldal ja Kuninkaankartanonsaari saarel. 

Avatalgutel korrastatakse Stroomi ranna äärsed alad, talgulistele pakutakse kehakinnitust, Põhja-Tallinna Valitsus tänab loosiga osavõtjaid ning võimalik on nautida meeleolukat muusikat. 

  • Loodusliku puhastusmehhanismiga vooluveekogu kujundamine Lepiku kraavilõiguleCITYWATER logo.jpg

Kõige sobilikuma koha prototüübi loomiseks leidsime Tallinna Botaanikaaia territooriumil, kus see on kõigile avatud ja nähtav. Projekt  CITYWATER on kaasrahastatud Euroopa Komisjoni programmi Life +life logo standart.jpg, Soome Keskkonnaministeeriumi ja Tallinna Keskkonnaameti poolt. Eesmärgiks on tõsta Soome lahte voolava vee kvaliteeti.  Kraavilõigu pidulik avamine toimub aprilli lõpus. Elage projektile kaasa Facebooki lehel!  

  •  Läänemere kalade õppeprogramm ja Läänemere väljakutse võrgustik 

Läänemere kalade õppeprogramm on suunatud Tallinna koolide 7.-8. klassi õpilastele. Programm tutvustab põhjalikult Läänemeres elavaid kalaliike ja nende elutingimusi. Lisaks antakse õpilastele ülevaade ka Läänemere halvast seisukorrast ja Läänemere väljakutse võrgustikust.

Programm viiakse läbi välisprojekti CITYWATER toetusel erinevates Tallinna koolides, läbiviijaks on MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED.

BSC kalaõpe 1Galerii

 

 

 

 

 

  

  • Rahvusvaheline seminar:

Veekaitse meetmed linnades ja valdades – investeerime, et säästa raha

Üritus toimus Linnade ja Valdade päevade raames 26.03.2015 algusega 10.00

Ülevaade seminarist ning ettekannetest leiab veebilehelt CITYWATER

  • INTERREG IV A (Kesk-Läänemere piiriülene koostööprogramm)

Projekt: Läänemere väljakutse - Linnad tervema mere nimel ( Baltic Sea Challange - Cities for Healthier Sea)

Projekti üldine eesmärk oli veesaaste taseme piirkondlik vähendamine ja selle kaudu kogu Läänemere saaste vähendamine. Lisainformatsiooni projekti kohta leiab Tallinna koduleheküljelt Läänemere väljakutse

Viimati muudetud: 12.03.2017