Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lasnamäe tööstusalade üldplaneering algatati Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2006 otsusega nr 7 ning lähteülesanne kinnitati Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 korraldusega nr 867-k. Üldplaneeringu eesmärgiks on Lasnamäe tööstusalade arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine, koos uute ettevõtlusalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks.

Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ameti kodulehel.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; kontaktisik Anna Semjonova, tel 6404509, e-post Anna.Semjonova@tallinnlv.ee). Üldplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 24. mai 2006 korraldusega nr 1080-k. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn), kes korraldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks Keskkonnaametile.

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise raames on eraldi hinnatud Lagedi tee ja Peterburi tee piirkonna detailplaneeringute keskkonnamõju ning koostatud on aruanne koos Pirita jõe Natura-hindamisega.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimus 1. oktoobril 2009 Lasnamäe Linnaosa Valitsuses.

 

 

Viimati muudetud: 11.02.2015