Linnaaiandus

Maailma suurlinnades, nagu New York või Pariis, aga ka väiksemates keskustes on söögi- ja tarbetaimede kasvatamine linnakeskkonnas aina kasvav trend. Linnaaiaks võib olla kogukonnaaed, kooli õppeaed, mahepõllunduslik peenar linna serval, viljapuuaed linnapargis või üksik kapsavagu tänavanurgal.

Nii ka Tallinnas on linnaaiandus kogumas populaarsust erinevate elanike seas sõltumata nende vanusest, kultuurilisest, keelelisest või sotsiaalsest taustast. Linnaaiad toovad linlasi kokku ühistööks ning loovad uusi, nii sotsiaalseid kui ka ökoloogilisi väärtusi. Nende arengute soodustamiseks toetab Tallinna linn linnaaiandust alates 2018. aastast eraldiseisva tegevus- ja arendussuuna kaudu (loe lähemalt varasematest Tallinna tegevustest linnaaianduse vallas siit). 

Linnaaianduse tegevus eesmärk on: juurutada keskkonnateadlikkust ja rohelist mõtteviisi, luua hariv õpikeskkond, soodustada tervislikku ja aktiivset eluviisi, mitmekesistada avalikku linnaruumi ja soodustada ühistegevust, heanaaberlikkust ja kogukonnatunnet.

Tallinnas jagunevad linnaaiad avatud kogukonnaaedadeks ja munitsipaalasutuste õppeaedadeks. Nende rajamist ja arendamist toetatakse nii rahaliste vahenditega esitatud taotluste alusel kui ka jooksva nõustamise kaudu. Ülevaadet Tallinna kogukonnaaedade ja õppeaedade asukohtadest saab GoogleMaps kaardilt


Kogukonnaaiad on aktiivsete linnakodanike algatusel loodud avatud linnaaiad, kus kasvatatakse ja hoolitsetakse koos selle eest, et jõudu koguks nii porgand kui till, aga ka roheline eluviis ja kogukonnatunne. Tänaseks võib Tallinnas eri linnaosades lugeda kokku üle 10 kogukonnaaeda, kus tegutseb üle 500 rohenäpu. Lisaks aiandustegevusele peenarde ümber korraldatakse kogukonnaaedades erinevaid keskkonnahariduslike kultuurisündmusi – talguid, kontserte, töötubasid, loenguid ja jutuõhtuid. Tutvu lähemalt kogukonnaaedade tegevusega ja nende toetamise võimalustega siit.

Õppeaiad on Tallinna linna asutuste linnaaiad, mida rajatakse ja hooldatakse peamiselt keskkonnahariduslikel eesmärkidel ning kus viiakse läbi erinevaid õuesõppe tegevusi. Õppeaedu saab leida peamiselt lasteaedades, aga ka koolide, kultuurikeskuste, muuseumite, hoolekandeasutuste hoovides. Tutvu lähemalt kogukonnaaedade tegevusega ja nende toetamise võimalustega siit.

Et suurendada teadlikkust linnaaiandusega tegelemise võimalustest ja nende positiivsetest mõjudes toimuvad regulaarsed avatud sündmused, töötoad, uuringud, kampaaniad ja muu linnaaianduse teavitustegevus. Tutvu linnaaianduse teavitustegevusega lähemalt siit

Linnaaianduse huvilisi koondab sotsiaalmeedias Facebook grupp "Söödav linn TLN", millega saab liituda, et vahetada kogemusi ja teadmisi ning olla kursis linnaaiandusega seotud tegevustest. 

Tallinnas koordineerib linnaaiandusega seotud tegevust projektijuhid, kelle poole saavad pöörduda kõik huvitatud linnaelanikud. 

Maria Derlõš 
Tel +372 511 0290
maria.derlos@tallinnlv.ee

Marina Laidla
Tel +372 513 5779
marina.laidla@tallinnlv.ee


Viimati muudetud: 10.09.2020