Merimetsa kaitseala

Merimetsa kaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2018-2027

25.01.2018

Koostatud kava eelnõuga saab tutvuda järgneval aadressil: http://www.tallinn.ee/Merimetsa_KKK_eelnou__01.2018.pdf

Täiendusettepanekuid kaitsekorralduskava kohta saab esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaametile (Harju 13, 10130 Tallinn) või e-postiga tonu.laasi@tallinnlv.ee hiljemalt 8. märtsiks 2018.

Kaitsekorralduskava avalik arutelu toimus 19. veebruaril kell 17.00 Põhja-Tallinna linnaosavalitsuses.

Merimetsa kohaliku kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu ja piiri avalikustamine

8.12.2016

Tallinna Linnavalitsus algatas 7. jaanuari 2015. a korraldusega nr 4-k Merimetsa roheala kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise menetluse.

Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõuga saab tutvuda 12. kuni 30. detsember 2016 Tallinna linna kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/Merimetsa-kaitseala ning Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13, Tallinn) ja Põhja-Tallinna Valitsuses (Niine 2, Tallinn).

Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu kohta saab ettepanekuid, märkuseid ning küsimusi esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e‑posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee kuni 30. detsembrini 2016.

Merimesta kohaliku kaitseala moodustamise avalik arutelu toimub 19. jaanuaril 2017 kell 17.00 Põhja Tallinna Valitsuses (Niine 2, Tallinn).

Kui Merimetsa kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu avaliku väljapaneku käigus ei muutu loodusobjekti kaitse alla võtmise põhiseisukohad, esitatakse määruse eelnõu Tallinna Linnavolikogule vastuvõtmiseks.

Lisainfo: Tõnu Laasi, Tallinna Keskkonnaamet, telefon 616 4081.

Merimetsa kaitse alla võtmise määruse eelnõu seletuskirjaga

Merimetsa kaitseala piiriettepanek:

Merimetsa piir.jpg

Viimati muudetud: 01.04.2019