Tallinna linna strateegiline mürakaart 2008

Aastal 2008 valmis Tallinna linna strateegiline mürakaart, mis on koostatud 2006. aasta olukorra kohta.

Mürakaartide koostamisel arvesse võetud müraallikad on autotee-, trammiteeraudtee- ja lennuliiklus ning tööstuspiirkonnad (tehased/vabrikud, sadamad). Lisaks käsitleti müra tekitava allikana Tallinna Lauluväljakut ning Õismäe kardirada.

Teeliikluse mürakaartide arvutamiseks vajalike lähteandmetena on kasutatud teemaplaneeringu „Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed” käigus koostatud Tallinna liikluse modelleerimise tulemusi.

Tallinna strateegiline mürakaart:

Seletuskiri I osa

Seletuskiri II osa

Kaardid:

Autoliiklus

Trammiliiklus

Raudteeliiklus

Lennuliiklus

Tööstus

 

Viimati muudetud: 27.03.2013