Tallinna linna strateegiline mürakaart 2012

Aastal 2012 on valminud uus Tallinna linna strateegiline mürakaart, mis on koostatud 2010. aasta olukorra kohta.

Tegemist on 2008. aastal valminud 2006. aasta müraolukorra jaoks koostatud Tallinna linna strateegilise mürakaardi ajakohastamisega.

Müra kaardistamise peamised eesmärgid on kindlaks määrata keskkonnamüraga kokkupuutuvate inimste arv, parandada üldsusele suunatud informatsiooni kättesaadavust keskkonnamüra ja selle mõju kohta ning vastu võtta müra kaardistamise tulemustel põhinevad meetmed, et vähendada peamiste müraallikate tekitatud müra.

 

Tallinna linna strateegiline mürakaart:

Seletuskiri

Tehniline seletuskiri

Lisa A - Algandmad

Lisa B - Strateegilised mürakaardid

Autoliiklus

Lennuliiklus

Raudteeliiklus

Tööstus

Lisa C - Siseriiklikud mürakaardid

Autoliiklus

Trammiliiklus

Raudteeliiklus

Tööstus

Summaarsed mürakaardid

Lisa D - Müratundlikud hooned ja elamud

Lisa E - Avalikustamine ning laekunud märkuste ja kommentaaride koondtabel

Avalikustamise ettekanne

Viimati muudetud: 27.03.2013