Nõmme Noortemaja Loodusmaja

Nõmme Noortemaja Loodusmajapakub lasteaialastest õpetajateni järgmisi aasta-aastalt täiendatud programme:

 „Loomariigi mitmekesisus“ - elavnurga baasil (koos töölehtede ja filmidega) - viiakse läbi eesti, vene või inglise keeles; sobib vaegkuuljatele, vaegnägijatele, vaimupuudega lastele; lühendatud  programmi saab läbi viia  lasteasutuses kohapeal

„Raba“ - Pääsküla rabas, võimaldab valida erinevaid radu, teemasid, aastaaegu ning kohaldada ka õpetajakoolituseks; vajadusel viiakse raba-programm läbi loodusmajas (makett, rabamudel, slaidid,  töölehed, näitlikud materjalid)

 „Nõmme – Mustamäe kaitseala“ erinevatele vanuseaastmetele ja erineva rõhuasetusega – puud ja nende sõltuvus veerežiimist, geograafia, kodulugu jt (töölehed, kaart)

 „Puud“ – 14 puuliiki loodusmaja ümbruses (töölehed)

 

Kontakt: Lada Mehikas, lada.mehikas@nnm.edu.ee,  tel 55639249

 

 

 

 

Viimati muudetud: 11.04.2017