Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Nõmme linnaosa üldplaneering on algatatud Tallinna Linnavolikogu 22. veebruari 2001 otsusega nr 46. Üldplaneeringu eesmärgiks on Nõmme linnaosa territoriaal-majandusliku arengu põhisuundade kavandamine ning üldplaneeringu põhiülesandeks on linnaosa säilimine metsalinnana ja hinnatud elamispiirkonna ning puhkealana. Üldplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ja kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/ehitus/g4843s36459.

Üldplaneeringu koostamise korraldaja ja koostaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn; kontaktisik Olari Kärmas, tel 6404748, e-post olari.karmas@tallinnlv.ee). Üldplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

Nõmme linnaosa üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 19. septembri 2007 korraldusega nr 1627-k. Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn), kes korraldab keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja aruande avalikud väljapanekud ja arutelud ning esitab programmi ja aruande heakskiitmiseks Keskkonnaametile.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimus 27. novembril 2009 Nõmme Linnaosa Valitsuse halduskogu saalis.

 

Viimati muudetud: 25.02.2021