Ohtlike veostega seonduvad dokumendid

Juba pikemat aega on toimunud tõsine arutelu teemadel, mis puudutavad Tallinna läbivaid ohtlike veoseid ning riske, mis on sellega seotud. 2005. aastal toimus ohtlike vedudega seotud riskide vähendamise ümarlauad, kus oli arutlusel ka ühise heatahte avalduse teksti vastuvõtmine.

Hea tahte avaldusega liitujad soovivadnäidata oma tahet leida kõiki osapooli rahuldavaid mooduseid ohtlike veoste ja nende transiidiga seotud ohtude vähendamiseks Tallinnas. Me peame oma ülesandeks leida koostöös selliseid lahendusi, mis välistaksid ohtlike ainete käitlemisel põhjustatud suurõnnetusi Tallinnas ja püüame vähendada riske linnas viibivatele inimestele ning ümbritsevale keskkonnale.

Hea tahte avalduse teksti saab lugeda siit

2006. aastal on toimunud ka konverent "Ohtlike ainete käitlemine kohalikes omavalitsustes" (materjalid)

Õigusaktid:

  1. Tallinna linnas ohtlike veostega sõidukite liikluse piiramine

  2. Ajutise komisjoni koosseisu muutmine (ohtlike raudteeveoste vähendamine)

  3. Ülesande andmine linnavalitsusele Tallinna linnas ohtlike veoste transportimist reguleeriva õigusakti väljatöötamiseks

  4. Ohtlike transiitveoste liikluse korraldamisest Tallinna linnas

 

 

Viimati muudetud: 29.08.2018