Ohtlikud jäätmed

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi!

Ohtlike olmejäätmete hulka kuuluvad näiteks:märgistus 2

  • ravimijäätmed ja muud tervishoiujäätmed (nt. süstlad, ampullid);
  • päevavalgus- ja säästulambid;
  • elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt. luminestsentslambid, vanad kraadiklaasid);
  • mootori-, käigukasti- ja määrdeõli;
  • õlifiltrid, õli sis. puhastuskaltsud;
  • lahustid ja lahustit sisaldavad värvi-, laki-, liimi- ja hermeetikujäägid;
  • kodumajapidamisest pärit happed, leelised, fotokemikaalid
  • taimekaitsevahendid ja muud pestitsiidide liigid;
  • kodukeemia (nt pesuained, puhastusvahendid, happed ja leelised);
  • kasutatud patareid ja akud;

Tooted, mis sisaldavad ohtlike ja mürgiseid aineid, peavad olema märgistatud vastavate ohutusmärgistega.

Ohtlike jäätmete üleandmise võimaluste kohta loe siit

Teenuse kirjeldus: ohtlike jäätmete liigiti kogumine

Viimati muudetud: 12.04.2020