Ohtlikud olmejäätmed

Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi!

Ohtlike olmejäätmete hulka kuuluvad näiteks:märgistus 2

 • ravimijäätmed ja muud tervishoiujäätmed (nt. süstlad, ampullid);
 • päevavalgus- ja säästulambid;
 • elavhõbedat sisaldavad jäätmed (nt. luminestsentslambid, vanad kraadiklaasid);
 • mootori-, käigukasti- ja määrdeõli;
 • õlifiltrid, õli sis. puhastuskaltsud;
 • lahustid ja lahustit sisaldavad värvi-, laki-, liimi- ja hermeetikujäägid;
 • kodumajapidamisest pärit happed, leelised, fotokemikaalid
 • taimekaitsevahendid ja muud pestitsiidide liigid;
 • kodukeemia (nt pesuained, puhastusvahendid, happed ja leelised);
 • kasutatud patareid ja akud;
 • ohtlikud ehitusjäätmed.

Tooted, mis sisaldavad ohtlike ja mürgiseid aineid, peavad olema märgistatud vastavate ohutusmärgistega.

Ohtlike jäätmete üleandmise võimaluste kohta loe siit

Teenuse kirjeldus: ohtlike jäätmete liigiti kogumine

Viimati muudetud: 07.12.2020