Õpetajakoolitused

2018 aastal toimusid Tallinna õpetajatele suunatud kaks loodusteemalist koolitust:

24. aprillil toimus mere- ja rannikulindude teemaline koolitus algklassiõpetajatele. Tutvuti lindude bioloogia ja rändega, lindude õpetamise metoodikaga, sh lindude e-õppeks kasutatavate lahendustega, tehti tutvust lindude loendamise põhimõtetega ning õpiti määrama enamlevinud mere ja rannaniitudega seotud linnuliike. Tegevusi Silma Õpikojas ja Nõva maastikukaitsealal juhendas Marko Valker.

20. augustil toimus hülgeteemaline koolitus Tallinna bioloogia ja geograafia aineühenduse õpetajatele. Koolituse viis läbi Mart Jüssi, kes andis ülevaate nii hüljeste bioloogiast kui nende rollist Läänemere ökosüsteemis, eluviisist kui aastaajalistest rütmidest, kaitse vajadusest ja viisidest. Toimus hülgevaatlus Malusi piirkonnas.

Mõlemad koolitused toimusid koostöös Tallinna Õpetajate Majaga.

 

Viimati muudetud: 10.10.2018