Õppeaiad

43166161_1949585481794767_1513017554182864896_o.jpg

Õuesõpe ja linnaaiandus on paljudes lasteaedades juba tavapärane õppetöö osa. Nii on näiteks Tallinna Seli Lasteaia lapsed viimased kuus aastat kasvatanud taimi nii aknalaual, avapeenral kui ka kasvuhoones. Linnaaiandus aitab arendada 21. sajandil vajalikke oskusi, nagu ettevõtlikkus, koostöö ja loovus, suunab õpilasi uurimus- ja loovtööprojektidega tegelema ning loob eeldused õuesõppetundide toimumiseks. Linnaaiandust on võimalik lõimida mitme algatusega, nagu rohelise kooli programm või tervist edendavate koolide ja lasteaedade võrgustik.

2018. aasta mais korraldatud küsitlus (osales 11 kooli ja 47 lasteaeda) näitas koolide ja lasteaedade kasvavat huvi linnaaianduse vastu. 2019. aasta jooksul ligi 30 küsitluses osalenut munitsipaalõppeasutust rajasid või arendasid Tallinna toetusel edukalt oma õppeaedu. Igale õppeaiale läheneti individuaalselt arvestades õppeasutuse vajadusi, huvisid ja ruumilist eripära. Nii katsetas mõni lasteaed tagasihoidlikumalt mõne peenrakastiga kui teine rajas mahuka katuseaia terve koolipere jaoks.  Toetust oli võimalik saada nii materjalide (muld, multš, seemned jm), tööriistade (rehad, labidad, kärud jm) kui ka inventari (kasvuhoone, kompostikast jm) jaoks. Lisaks toimus jooksev vajaduspõhine nõustamine Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti projektijuhiga, et töötada välja parim õppeaia lahendus, valida välja peenrad ja taimed ning töötada välja tegevusplaan.

Tagasiside põhjal peetakse linnaaianduse tegevust vajalikuks ja praktiliseks täienduseks õppeprogrammile. 2020. aasta hooajal jätkatakse õppeaedade toetamist ja laiendatakse haaret kaasates õppeaedade võrgustikku võimalikult palju Tallinna õppeasutusi.


2020. aasta õppeaedade toetamise kord

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet toetab Tallinna linna ametiasutusi ja nende hallatavaid asutusi õppeaedade rajamisel ja arendamisel eraldades rahalisi vahendeid vastavalt korrale. Taotlemise tähtaeg on 15. veebruar 2020. 

Tutvu taotlemise korraga ja taotlemise võimalustega SIIT.


Õppeaedade infoseminar 2020. aasta toetuste tutvustamiseks

4. detsember 2019 kell 15-17 Õpetajate Majas (Raekoja plats 14)

Infoseminaril tutvustati söödavate taimedega õppeaedade rajamise võimalusi ja sellega seoses Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti 2020. aasta toetuste korda. Loe lähedamalt SIIT.


Kasulikud materjalid:

Õppeaedade infoseminari slaidiesitlus, november 2019

Tallinna Ühisgümnaasiumi õppeaia kogemuslugu, november 2019

Koolide ja lasteaedade infoseminari materjalid, oktoober 2018 

Ettekanne keskkonnahariduskonverentsil „Terve õpikeskkond, terve tulevik“, 25. september 2018

Viimati muudetud: 24.01.2020