Pääsküla raba kaitseala

Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava avalikustamine

23.10.2014

Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2015 – 2024 on avalikul arutelul 23. oktoobrist 6. novembrini 2014. Kavaga saab tutvuda Tallinna Keskkonnaameti kontoris (Harju 13) ja kodulehel http://www.tallinn.ee/Paaskula-kaitseala ning Nõmme Linnaosa Valitsuses (Vabaduse pst 77).

Vastuväiteid ja parandusettepanekuid kaitsekorralduskava kohta saab esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaametile (Harju 13, 10130 Tallinn) või e-postiga keskkonnaamet@tallinnlv.ee, märksõnaga „Pääsküla KKK“ hiljemalt 6. november 2014. a.

Kaitsekorralduskava avalik arutelu toimub 4. novembril kell 17 Nõmme muuseumis (Jaama 18)

Pääsküla raba kaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2015 – 2024

 

22.08.2013

Tallinna Linnavalitsus algatas 21. augusti 2013. a korraldusega nr 1137-k Pääsküla raba kohaliku omavalitsuse tasandil kaitse alla võtmise menetluse.

Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõuga saab tutvuda 23. augustist 6. septembrini  2013. a Tallinna linna kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/Paaskula-kaitseala ning Tallinna Keskkonnaametis (Harju tn 13, Tallinn) ja Nõmme Linnaosa Valitsuses (Vabaduse pst 77, Tallinn).

Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu kohta saab ettepanekuid, märkuseid ning küsimusi esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil Harju tn 13, 10130 Tallinn või e‑posti aadressil keskkonnaamet@tallinnlv.ee kuni 9. septembrini 2013. a.

Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise avalik arutelu toimub 4. septembril 2013. a  algusega kell 17.00 Tallinna Rahumäe Põhikoolis (Vabaduse pst 50, Tallinn).

Kui Pääsküla raba kohaliku kaitse alla võtmise määruse eelnõu avaliku väljapaneku käigus ei muutu loodusobjekti kaitse alla võtmise põhiseisukohad, esitatakse määruse eelnõu Tallinna Linnavolikogule vastuvõtmiseks oktoobris 2013. aastal.

Lisainfo: Tõnu Laasi, Tallinna Keskkonnaameti juhtivspetsialist, telefon 616 4081

Pääsküla raba kaitse alla võtmise määruse eelnõu seletuskirjaga

Pääsküla raba kaitseala kaart

Viimati muudetud: 01.04.2019