Pakendipunktid

Pakendijäätmeid on nii pandimärgisega (nn pandipakend) kui pandimärgiseta ning nende üleandmine on tasuta.

NB! Loe pandipakendi tagastamise kohta enam siit
NB! Pakendatud kauba müüja, kelle müügikoha suurus on 200 m² või üle 200 m², peab tagatisrahaga koormatud pakendi tagasivõtmise korraldama müügikohas või selle teenindusmaal müügikoha kauplemisajal. Kauba müüja, kelle müügikoha suurus on alla 200 m², peab välja panema informatsiooni ja kontakti lähima taaratagastuspunkti kohta.

Tallinna Keskkonnaamet_maskotid_väljas-1805.jpg

NB! Kui pakendipunktis asuv mahuti või mahutid on täitunud, tuleb sellest anda teada pakendimahuti peal kirjas olevale kontaktnumbrile, linnaosavalitsusele või Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonnale.

Avaliku pakendipunktide võrgustiku Tallinna linnas moodustavad OÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon pakendimahutid: 

EPR.jpg

TVO.jpgETO.png

Viimati muudetud: 05.10.2018