Paljassaare KIK projekt

Paljassaare hoiuala kaitsekorraldustööd aastatel 2016 ja 2017 - niitude, roostiku ja matkaradade servade niitmine. Projekti toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti eesmärgiks on vastavalt Paljassaare hoiuala kaitsekorralduskava rakenduskava aastateks 2006 - 2016 punktidele 4.1.2, 4.1.3 ja 5.1.2: niidu- ja rannabiotoopide säilimine; avatud maastike linnuliikide ja suure kuldtiiva soodsa seisundi tagamine ning külastajate ohutuse tagamine.
Selleks niidetakse väärtuslikke elupaiku kokku 8 000 m2 ulatuses, niidetakse pilliroogu Väike-Paljassaare läänerannikul (3 000 m2) ning niidetakse matkaradade servi 8,5 km ulatuses. Töid tehakse kahe aasta jooksul.

niitmine 2016 ja 2017.jpg

KIK_logo_RGB.jpg

Viimati muudetud: 01.04.2019