Projektid

Programmi raames on algatatud mitmeid projekte:

1. Suur taimejaht

Projekti eesmärk: projektSuur taimejaht", mida rahastabToyota Europe, toetab Rohelise kooli programmis elurikkuse teema käsitlemist. Lapsed vaatlevad ja uurivad elusloodust, eriti neid kuut liiki, mis on vastavale vanuseastmele välja valitud. Eriline tähelepanu on liikide omavahelistel seostel.  Projekti üheks eesmärgiks on, et lapsed uuriksid loodust nagu väikesed teadlased. Selleks on abiks raamat „Darwini jalajälgedes“. Projekti peamiseks eesmärgiks on, et lapsed saaksid aru, et meie ümber olevad liigid moodustavad elurikkuse ja selle olemasolu on inimese heaolule mitmel viisil väga tähtis. Tegevusi näeb siin.

Enamiku tegevusi saab õpetaja ise kavandada ja läbi viia, kuid projektis on ka ühiseid tegevusi.

1.1 Sügisene küsitlus, mis kaardistab laste teadmised elurikkusest. Kevadel korratakse sama küsitlust, et näha õppe tulemusi.  

1.2. Lapsed uurivad oma lasteaia või kooli õueala liike, sh ka puu- ja põõsaliike, ning koostavad õueala plaani või maketi (mõnda näidist näeb aadressil https://greatplanthuntestonia.exposure.co/) Maketti/skeemi tehes tuleb analüüsida oma õueala elurikkuse seisukohast ja püüda elurikkust suurendada– planeerida peenraid, panna putukahotelle, lindude ja nahkhiirte pesakaste,  toita talvel linde jms.                      

1.3 Makettide ja tegevuste fotod paigutatakse lehele  https://greatplanthuntestonia.exposure.co/ , et oleks võimalik tutvuda teiste tegemistega ja sealt ideid saada. Samuti postitatakse elurikkusega seotud tegevusi FB grupis Roheline Kool https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/?ref=bookmarks.     

Projekti tegevused käivitusid 2016/2017 õppeaastal ja jätkuvad ka 2019/2020 õppeaastal.

"Suure taimejahi" projektikoordinaator 2019/2020 õppeaastal on Sirje Aher, registreerimine projekti on avatud kuni 10.septembrini meilile sirje@hared.ee

Projektis osaleb 2018/19 õa-l 58 Eesti kooli, lasteaeda ja huvikooli. Eestist osaleb kokku 314 õpetajat ja 3762 5-11 aastast last. Teised osalevad maad on Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Taani, Iirimaa, Itaalia, Läti, Holland, Serbia ja Türgi.Projektiga "Suur taimejaht" liitunud õppeasutused 2018. oktoobri seisuga


2. Erasmus+ programmi projekt „HOB’s adventure – hands on biodiversity“

Projekti eesmärk:  Projekt toetab Rohelise kooli programmi teemasid „Elurikkus“, „Globaalne kodakondsus“ ja „Tervis ja heaolu“.  Projekt on mõeldud 5-9 aastaste laste ja õpetajatele.

Projekti juhtpartner on MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED, teiseks partneriks Eestist on Lehola Keskkonnahariduskeskus. Muud partnerid on Läti, Sloveenia ja Islandi Eco-schools programmi juhtivad organisatsioonid. Projekti sisuks on praktilise tegevuse ja digiõppe lõimimine toataimede näitel. Ühiselt koostatakse kogumik tegevusjuhistest õpetajatele, milliseid tegevusi ja kuidas võiks selles valdkonnas läbi viia. Koos partneritega Lätist, Sloveeniast ja Islandilt koostatakse 2020. aasta sügiseks 5-9 aastaste laste õpetajatele tööjuhiseid, mis lõimivad praktilise tegevuse ja digiõppe elurikkuse, eeskätt toataimede näitel. 

Esimene projektikohtumine toimus 15.-19. oktoobril Tallinnas, vt http://hared.ee/hobs-adventure.

Projekt kestab septembrist 2018 kuni augustini 2020. Selles osaleb Eestist 10 Rohelise kooli programmi kuuluvat kooli ja lasteada:

Pärnu Kuninga tänava Põhikool, Muraste Kool, Jüri Gümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Rakvere Rohuaia Lasteaed, Pärnu Kesklinna Lasteaed, Tartu Lasteaed Lotte, Tallinna Lehola Lasteaed, Tallinna Liivalossi Lasteaed. 


3. Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt „Õppematerjal jätkusuutliku arengu eesmärkidest“

Projekti eesmärk: 2019. aasta alguseks luuakse projekti „Õppematerjal jätkusuutliku arengu eesmärkidest“ raames põhikooli III astme ja gümnaasiumi õpilastele kaardikomplekt, mis tutvustab ÜRO säästva arengu eesmärke.


Lisaks neile toimub igas osavõtvas haridusasutuses keskkonnahariduslikke projekte, mis on rahastatud erinevatest fondidest või haridusasutuse enda eelarvest.

Viimati muudetud: 13.08.2019