Roheline Tallinn I. Elukeskkond

Konverents „Roheline Tallinn I. Elukeskkond“
15. detsembril 2015 Tallinnas Õpetajate Majas

Tallinn on seadnud eesmärgiks saada 2018. aastal Euroopa Roheliseks Pealinnaks, sest linn on liigirikas, maastikuliselt mitmekesine, siin on mitmeid looduskaitse alla võtmist väärinud objekte, ning linnas on palju tehtud, et inimesed saaksid keskkonnateadlikumalt käituda. Linn on pidevas muutumises. On tähtis, et elanikud väärtustavad oma elukeskkonda, teavad, kuidas linnaruum muutub ning kuidas elada, et kuluks võimalikult vähe loodusressursse. Sellele kaasa aitamiseks alustavad Tallinna Keskkonnaamet ja erakond Eestimaa Rohelised konverentside sarjaga „Roheline Tallinn“. Sel aastal on konverentsi teemaks elukeskkond.

9.30 – 9.50 Avasõnad

Tallinna taotleb 2018 aastaks Euroopa Rohelise pealinna tiitli, Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu

Tervistussõna, erakonna Eestimaa Rohelised esimees Aleksander Laane

9.50 – 10.20 Euroopa Rohelise pealinna staatuse nõuetest ning Tallinna elukeskkonnast ja bioloogilisest mitmekesisusest.– Meelis Uustal, SEI

10.20 – 10.50 Soome programmi „Roheaasta“ tutvustamine  - Pekka Leskinen, Helsingi aiandusnõunik, Soome „Rohelise aasta“ 2006 ja 2008 koordinaator

10.50 – 11.10 Tallinna haljastuse ajalugu ja tulevikusuunad – Kristiina Kupper, Tallinna Keskkonnaamet

11.10 – 11.30 Keskkonnateadlikkuse kujundamine Tallinnas – Gennadi Gramberg, Tallinna Keskkonnaamet

11.30 – 12.00 Kohvipaus

12.00 – 12.30 Tallinna uue peatänava ideest ja muudest tulevikuplaanidest linnaruumi arendamisel – Jaak-Adam Looveer, Tallinna Linnaplaneerimise Amet

12.30 12.35 – Sirutuspaus

12.35– 13.10 Taastuvenergia kasutamise võimalustest linnakeskkonnas -  Andres Meesak, Eesti Päikeseenergia Assotsiatsioon

13.10 – 13.25 Visuaalse kokkuvõtte viimistlemine ja tutvustamine - Siiri Taimla, Joonmeedia

13.25 – 13.30 Konverentsi lõpetamine

Kava failina  Galerii (pildistas G.Aher)

Osavõtjate nimekiri

Rohelise Tallinna konverentside veebileht

Viimati muudetud: 15.12.2015