Programm Roheline kool

Rahvusvaheliselt on programmi nimeks Ecoschools global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) - valitsusväline heategevusele orienteeritud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut. FEE erinevate programmidega, sh Sinilipp ja Roheline võti, töötab organisatsioone rohkem kui 80 maalt. UNESCO tunnustab FEEd kui maailmas juhtivat organisatsiooni keskkonnahariduses ja jätkusuutlikku arengut toetava hariduse propageerijana. Rohelise kooli programm on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 kooli 67 maalt. Eesti liitus programmiga 2016. aastal, mil programmiga liitumise soovi avaldas 37 Tallinna lasteaeda ja kooli. 2018. aasta septembris oli programmiga liitunud 75 õppeasutust. Liitunute nimekirja näeb siin.

Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu  MTÜga Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Programmi koordinaator Eestis on Sirje Aher, sirje@hared.ee.

Programmis osalemist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Haridusamet ja Pärnu Linnavalitsus. 

Rohelise kooli programmiga liitumiseks tuleb täita sooviavaldus, allkirjastada see digitaalselt ning saata programmi koordinaatorile (sirje@hared.ee).

Lühiülevaatega Rohelise kooli programmist saab tutvuda siin.

Programmi raames on algatatud mitmeid projekte:

 1. Alates 2016/2017 õppeaastast on elurikkuse ja looduse teema põhjalikumaks käsitlemiseks käivitatud projekt "Suur taimejaht", mida toetab Toyota Europe. Projekt jätkub ka 2018/2019 õppeaastal. Tegevusi näeb siin. Projektist võtab osa enamik programmiga liitunud haridusasutustest.
 2. Erasmus+ programmi projekt „HOB’s adventure – hands on biodiversity“ keskendub lisaks elurikkusele ka teemadele „Tervis ja heaolu“ ning „Globaalne kodakondsus“. Koos partneritega Lätist, Sloveeniast ja Islandilt koostatakse 2020. aasta sügiseks 5-9 aastaste laste õpetajatele tööjuhiseid, mis lõimivad praktilise tegevuse ja digiõppe elurikkuse, eeskätt toataimede näitel. Eestist osalevad projektis Audentese Erakool, Jüri Gümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium Pirita Kose Lasteaed, Pärnu Kuninga tänava Põhikool, Pärnu Kesklinna Lasteaed, Rakvere Rohuaia Lasteaed, Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Lehola Lasteaed, Tartu Lotte Lasteaed,.
 3. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel luuakse 2019. aasta alguseks projekti „Õppematerjal jätkusuutliku arengu eesmärkidest“ raames põhikooli III astme ja gümnaasiumi õpilastele kaardikomplekt, mis tutvustab ÜRO säästva arengu eesmärke.

Lisaks neile toimub igas osavõtvas haridusasutuses keskkonnahariduslikke projekte, mis on rahastatud erinevatest fondidest või haridusasutuse enda eelarvest.

Ülemaailmselt tuntud ökomärgis Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Rohelist lippu saavad taotleda haridusasutused, kes on osalenud programmis 1-3 õppeaastat. Rohelise lipu saanud haridusasutuste nimekiri on siin.

 

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise Kooli programmil on kolm struktuurset elementi: 1.Seitsmest sammust koosnev strateegia 2.Käsitletavad teemad 3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. Osa kriteeriume on FEE poolt, osa töötab iga maa ise välja.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. 

Strateegia 7 sammu:

 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine (juhis lasteaedadele ja koolidele)
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine. 

Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. Teemad võib vabalt valida, kuid soovitame, et valikus oleks vähemalt üks järgmistest: elurikkus, kliimamuutused, globaalne kodakondsus. Teemade valik, millele klikkides avanevad piktogrammid:

Vastused küsimustele, mida teha, et olla Rohelise Kooli programmis edukas, leiate SIIT.

Rohkem infot programmist SIIT.

2018. aasta alguses täpsustati rohelise kooli töögrupi poolt nii rohelise lipu taotlemise kriteeriumid kui nõuded vahearuandele. Nii vahearuande kui uute Rohelise lipu taotluste esitamise tähtaeg oli 07. mai 2018.  

Ökomärgise "Roheline lipp" taotluste hindamiseks moodustatud komisjon tunnustas 2018. aastal 11 Tallinna haridusasutuse keskkonnahariduslikku tööd. Tunnustus kehtib kuni 2020. aasta maini. Pidulik lippude üleandmine leidis aset Tallinna Õpetajate Majas 05. mail 2018. aastal. 

2018. aasta Rohelise lipu laureaadid:

Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Meelespea Lasteaed, Rannamõisa Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sipsik, Tallinna Seli Lasteaed, Tallinna Lindakivi Lasteaed, Tallinna Lasteaed Südameke, Tallinna Liikuri Lasteaed, Tallinna Kuristiku Lasteaed, Tallinna Tondi Põhikool, Kadrioru Lasteaed ja Tallinna Liivalossi Lasteaed.

Rohelise lipu laureaadid 2018.png

Foto: 2018. aasta Rohelise lipu laureaadid

2018. aasta tunnustustseremoonia galerii.

Ökomärgise "Roheline lipp" taotluste hindamiseks moodustatud komisjon tunnustas 2017. aastal 19 Tallinna haridusasutuse keskkonnahariduslikku tööd. Tunnustus kehtib kuni 2019. aasta septembrini. Pidulik lippude üleandmine leidis aset Tallinna haridusasutuse juhtidele suunatud keskkonnahariduse konverentsil 26. septembril 2017. aasta Energia avastuskeskuses.

Rohelise lipu taotlemise 2017. aasta kriteeriumitega saate tutvuda SIIN.

Foto: 2017. aasta Rohelise lipu laureaadid

2017. aasta Rohelise lipu laureaadid:

Tallinna Sikupilli Lasteaed, Tallinna Asunduse Lasteaed, Tallinna Linnupesa Lasteaed, Tallinna Lepatriinu Lasteaed, Tallinna Lasteaed Maasikas, Tallinna Tuule Lasteaed, Tallinna Lasteaed Kaseke, Tallinna Ümera Lasteaed, Tallinna Kristiine Lasteaed, Tallinna Lasteaed Rabarüblik, Tallinna Lasteaed Vesiroos, Tallinna Arbu Lasteaed, Tallinna Lasteaed Sinilind, Tallinna Mahtra Põhikool, Tallinna Tehnikagümnaasium, Kadrioru Saksa Gümnaasium, Tallinna Kadaka Põhikool, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium

2017. aasta tunnustustseremoonia galerii


Rohelise Kooli programmi raames välja antud õppematerjalid:

Raamat: "Darwini jalajälgedes

Terra on haige

Hädaste häda

Seki seiklus


2018. aasta SEMINARID

 • OKTOOBER

Toimumise aeg:  03.10

Toimumise koht: Rannamõisa Lasteaed

Käsitletavad teemad: „Tervis ja heaolu“, „Elurikkus“ ja „Õueala“.

Kava:

9.00 väljasõit Tallinnast (tellitud bussiga)

9.40 – 10.40 Saabumiskohv ja sissejuhatus, Rannamõisa Lasteaia tööpõhimõtted, tutvumine õuealaga – Margit Toomlaid, direktor

10.45 – 12.15 Kooli ja lasteaia õueala muutmine laste liikumist toetavaks. - Merike Kull, Tartu Ülikooli Liikumislabori juhataja

12.15 – 12.50 Lõuna

12.50 – 13.20 Rohelise kooli programmi aktuaalne info, sh projektist „Suur Taimejaht“ – Sirje Aher

13.10 – 14.40 Õueala elurikkus – Sirje Aher

14.40 – 14.50 Paus

14.50 – 15.35 Teema jätkub. Arutelu ja päeva lõpetamine.

15.40 – 16.20 Sõit Tallinnasse

Seminarist osavõtutasu on 5 eurot (Summa katab toitlustamise. Ülejäänud kulud tasub KIK).

Registreeruda saab lingil „Täida vorm“ Täida vorm

 • SEPTEMBER

Rohelise Kooli programm sai 2018./19. õppeaasta tegevuste läbiviimiseks toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt. Selle toel jätkub programmi tegevus üle-eestiliselt ning liituda saavad kõik seda soovivad haridusasutused: koolid, lasteaiad, huvikoolid ja ka keskkonnahariduskeskused.

Programmi tutvustamiseks toimusid neljas piirkonnas tutvustusseminarid.

Seminarid toimusid:

 • 17. septembril Tartus: kell 10.00 -12.15 lasteaedadele Tartu linnast ja maakonnast, Põlva, Võru ja Jõgeva maakondadest.
 • 17. septembril Tartus: kell 14.30 – 16.45 koolidele jt haridusasutustele Tartu linnast ja maakonnast, Põlva, Võru ja Jõgeva maakondadest.
 • 24. septembril Rakveres: kell 10.00 -12.15 lasteaedadele Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondadest.
 • 24. septembril Rakveres: kell 14.30 -16.45 koolidele jt haridusasutustele Lääne-Viru ja Ida-Viru maakondadest. Registreeruda palume lingil:
 • 25. septembril Pärnus: kell 10.00 -12.15 lasteaedadele Pärnu, Viljandi, Valga ja Paide maakondadest ja Saaremaalt.
 • 25. septembril Pärnus: kell 14.30 -16.45 koolidele ja teistele haridusasutustele Pärnu, Viljandi, Valga ja Paide maakondadest ja Saaremaalt.
 • 26. septembril Tallinnas: kell 10.00 -12.15 lasteaedadele Tallinnast ning Harju, Rapla, Läänemaa maakondadest ja Hiiumaalt.
 • 26. septembril Tallinnas: koolidele ja teistele haridusasutustele Tallinnast ning Harju, Rapla, Läänemaa maakondadest ja Hiiumaalt.
 • JUUNI

Rohelise lipu tunnustusüritus

Toimumise aeg:  05. juuni kell 14.00-16.30

Toimumise koht: Tallinna Õpetajate Maja Kroonisaal

Kava:

14.00 -14.20 Muusikaline tervitus ja aselinnapea Züleyxa Izmailova tervitussõnad

14.25 – 15.15 Eesti rahvuslooma -– hundi -– eluviis. Hanno Zingel Keskkonnaministeeriumist ja Laura Kiiroja, zoosemiootik ja hundiuurija.

15.15 – 15.40 Rohelise lipu kriteeriumid täitnud haridusasutuste tunnustamine.

- Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi näide Rohelise Kooli  programmi tegevustest.

15.40 - 16.30 Pidulik eine ja arutelu.

 • MAI

Toimumise aeg: 08. mai kell 10.00-15.00

Toimumise koht: Keila-Joa

Teema: Kevad - kevade tunnused, kevadlilled, linnulaul) ning keskkonnamängud ja -vaatlused. Palumeregistreeruda neil, kes eelmisel aastal Keila-Joal toimunud seminaril ei osalenud. Osalejate arv 25 inimest.

 • APRILL

Toimumise aeg: 13. aprill kell 14.00

Toimumise koht: Tallinna Õpetajate Maja (Saadiku tuba)

Teema: Rohelise Kooli tegevuste ja taotluste nõustamine

NB! Foundation for Environmental Education (FEE) korraldab 16.-22. aprillil ülemaailmsed keskkonnategude päevad (Global Action Days). FEE Keskkonnategude päevade kampaania käigus kutsutakse kõiki jagama sotsiaalmeedias aktiivselt infot oma keskkonda paremaks muutvatest keskkonnategevustest, mis aitavad kaasa jätkusuutlikule arengule.

20. aprillil 2018 jagab FEE kogu päeva jooksul aktsioonist infot, jagades lugusid, mida osavõtjad on sotsiaalmeedias postitanud.

Osaleda saavad kõik!

Teemaviited: #globalactiondays / #GlobalGoals

 • MÄRTS

Toimumise aeg: 16.märts kell 14.00-16.30

Toimumise koht:  Tallinna Õpetajate Maja

Seminaril tutvustavad Energiakontserni Utilitas töötajad, milliseid jätkusuutlikke lahendusi nad kasutavad, et Tallinna majade küte oleks keskkonnasõbralikult korraldatud ning mida täpsemalt tehakse, et klassituba soojaks saaks. Arutatakse Rohelise kooli aktuaalseid küsimusi, sealhulgas FEE ülemaailmsel keskkonnategude päeval osalemist ja tutvustatakse lühidalt Rohelise Lipu taotlusvormi. Viimase teemana käsitletakse elurikkust - vaadatakse üle linnuliikide tunnused, et neid kergemini ära tunda ja lastele õpetada.

 • VEEBRUAR

Toimumise aeg: 8. veebruaril kell 13.30-16.15

Toimumise koht:  Mustamäe Reaalkooli ruumides

Seminar teemal „Liikuvus ja transport“.

Ajakava:

13.30 – 14.00 Ülevaade Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasiumi tegevustest Rohelise Kooli raames – Irina Tsitsejeva

14.00 – 15.00 Rohelise kooli programmi aktuaalseid küsimusi. Info, arutelu, kogemuste vahetus. – Sirje Aher

15.00 – 16.15 Kaasaegsed trendid liikuvuse ja säästva transpordi korraldamisel. – Merlin Rehema, Tallinna Ülikool

 • JAANUAR

1) Toimumise aeg: 31.01.2018, kell 14.00-16.30

Toimumise koht: Tallinna Õpetajate Maja Saadiku Toas, Vene tn 5

Tegevus I: Seminar on suunatud 2017. aasta sügisel rohelise lipu saanud haridusasutustele. Kuna rohelise lipu saanud haridusasutused peavad kevadel oma lippu „kaitsma“ – esitama selle õppeaasta keskkonnategevustest ülevaate, siis tutvustame juba aegsasti nõudeid, mille vahearuandele esitame. Palume olla valmis kolleegidele lühidalt rääkima Rohelise Kooli programmi rakendamise kogemusest. 

2) Toimumise aeg: 09.01.2018, kell 14.00-16.00

Toimumise koht: Tallinna Tuule lasteaed (Paekaare 38)

Tegevus II: tutvumine Tallinna Tuule lasteaia keskkonnahoidlike tegevustega, arutame uue aasta tegevusi ning harjutame uue õppevahendi kasutamist. Uueks õppevahendiks on Bee-botiga kasutamiseks mõeldud kaardikomplekt elurikkusest.


2017. aasta seminarid

 • Detsembrikuu seminar!

Toimumise aeg: 12.12.2017, kell 14.00-16.00

Toimumise koht: Õpetajate Maja

Käsitletav teema: Rohelise Kooli elurikkuse teemat toetav Suure taimejahi projekti
seminar.

 • Novembrikuu seminarid!

1) "Prügi ja jäätmed"

Toimumise aeg: 23.11.2017, kell 13.00-16.30

Toimumise koht: Õpetajate Maja ja Iru jäätmeenergiaplokiga tutvumine

Käsitletavad teemad: üleeuroopalise jäätmetekke vähendamise nädala raames räägime novembrikuu seminaril jäätmetest.

Seminari ajakava:

13.00 - 13.15 Sissejuhatus, RK aktuaalsed küsimused

13.15 - 14.00 Jäätmehooldus Tallinnas – Kristjan Mark

14.30 sõit bussiga Iru jäätmeenergiaploki juurde

15.00 - 16.30 tutvumine Iru jäätmeenergiaploki toimimisega.

Üle-euroopalise jäätmetekke vähendamise nädala tegevused Rohelise Kooli projektiga liitunud haridusasutustes 2017. aastal.

2) "Ressursikulu analüüsimine"

Toimumise aeg: 07.11.2017, kell 14.00-16.00

Toimumise koht: Õpetajate Maja Hansasaal

Käsitletavad teemad: Sellest, kuidas on kõige mõistlikum teha ressursikulu analüüsi, räägivad
Karen Silts Keskkonnaministeeriumist ja Maarja Jõe Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskusest

Seminari ajakava:

14.00 - 14.30 Rohelise kooli programmi aktuaalseid küsimusi – Georg Aher

14.30 - 15.30 Ressursikulu analüüsimisest - Maarja Jõe, SEI;´EMAS praktilised näited - Karen Silts, Keskkonnaministeerium

15.30 - 16.00 Arutelu

 • Oktoobrikuu seminar!

Toimumise aeg: 17.10.2017, kell 13.00-16.00

Toimumise koht: Õpetajate Maja Hansasaal

Käsitletavad teemad: „Keskkonnaülevaatuse korraldamine“ ja „Elurikkus“.

Seminari päevakava:

13.00 – 14.30 Elurikkus – „Seeneriik“. - Asta Tuusti, Keskkonnaministeerium

14.30-14.45 Paus

14.45 – 16.00 Keskkonnaülevaatuse korraldamisest. - Sirje Aher

16.00 -17.00 Nõustamine aktuaalsetes küsimustes.

 • Septembrikuu seminar!

Toimumise koht: Õpetajate Maja

Toimumise aeg: 14.09.2017

Roheline Kool_14.09

Suur taimejaht_14.09

 • Augustikuu väliseminar Aegna Loodusmajas!

Tegevus: Väliseminar Rohelise Kooli programmis ja projektis „Suur Taimejaht“ osalevate Tallinna koolide ja lasteaedade õpetajatele.

Toimumise koht: Aegna Loodusmaja

Toimumise aeg: 28.-29.08.2017.

Teema: Vaadeldi ja õpiti: koosluste (niit, rannik, erinevad metsatüübid, teeserv) elurikkust ning
maastikke, harjutati keskkonnamänge ja uurimusliku õppe võtteid.  Analüüsiti eelmisel õppeaastal programmi
raames tehtut.

 • Juunikuu tegemised!

Suur Taimejaht piltides (juuni 2017)

Rahvusvahelises Rohelise kooli programmis osalevate haridusasutuste saadetud piltidest on koostatud meeleolukas esitlus.

 • Aprillikuu seminar!

Toimumise koht: Õpetajate Maja

Toimumise aeg: 03.04.2017

Suur Taimejahi projekti raames toimus kaks esitlust:

Liigijaht_la_algkl

Liikidevahelised seosed

 • Märtsikuu seminar

Toimumise aeg: 21.03.2017

Suur Taimejaht projekti raames toimus liigiõpe:

 Suur Taimejaht III (liigiõpe)

Rohelise Kooli programmi raames toimus globaalse kodakondsuse seminar

 Globaalne kodakondsus

 • Veebruarikuu seminar!

Toimumise koht: Asunduse Lasteaed

Toimumise aeg: 20.02.2017

Läänemere seisundi ja kaitse

 • Jaanuarikuu seminarid!

1) Suure Taimejahi seminar (18.01.2017)

Toimumise koht: Õpetajate Maja

Suur Taimejaht II (liigiõpe)

Küsitluse kokkuvõte

Näited õppeasutuste õueala plaanidest ja makettidest

Projekti "Suur taimejaht" käigus tehtud makette ja skeeme lasteaedade õuealast.

 

2) Rohelise Kooli seminar (10.01.2017)

Toimumise koht: Eesti Rahvusraamatukogu

 Energia ja kliimamuutused

 Kuidas loomad säästavad energiat?

Viimati muudetud: 09.10.2018