Tallinna keskkonnahariduse töögrupp

Tallinna keskkonnahariduse töögrupp moodustati Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalameti 06.03.2015 aasta käskkirjaga. Töögruppi koosseisu kuuluvad esindajad Tallinna Keskkonna - ja Kommunaalametist, Tallinna Linnavaraametist, Tallinna Haridusametist ja nende hallatavate asutuste Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Loomaaed, Tallinna Nõmme Noortemaja ja Tallinna Lehola Lasteaed.

Töögrupp on aidanud teavitada erinevaid osapooli Tallinna linnas läbiviidavatest keskkonnahariduslikest tegevustest ning parandanud asutuste omavahelist koostööd.

Töögrupi raames on toimunud väljasõiduistungid Tartu Keskkonnahariduse Keskuse, Pärnu PERNOVA Loodusmaja, Aegna loodusmaja kui Soome ja Peterburi keskkonnahariduslike tegevustega tutvumiseks.

Viimati muudetud: 01.08.2019