Teadlikkuse tõstmine

Arvestades teema uudsust panustatakse linlaste üldist teadlikkuse parandamisse, et suurendada arusaama linnaaianduse tähendusest ja kasust nii linnale kui ka kodanikele. Tegevuste hulka kuulub:

Ühise suhtlusplatvormi loomine
Huviliste võrgustiku kasvatamiseks on loodud mitteformaalne eesti- ja venekeelne Facebooki-grupp „Söödav linn TLN / Съедобный город ТЛН“. Sellega saab liituda igaüks, kes soovib jagada häid näiteid, saada innustust ja suhelda teiste linnaaiandushuvilistega.
31693232_1514701031990398_8202633390642429952_o.jpg

Eesti ja välismaa kogemuse ja praktikate jagamine

Linnaaianduse kohta võib leida väga erinevat kirjandust. Huvilistel on võimalik pöörduda projektijuhi poole, et tutvuda ja laenutada nii laste kui ka täiskasvanute jaoks sobivat õppematerjali valikuga eesti, vene ja inglise keeles. Vaata nimekirja siit.

Avatud seminaride, töötubade, loengute ja õppevisiitide korraldamine

29.11.2018 - esimene avatud linnaaiandushuviliste kohtumine, kus oma kogemust jagasid kogukonnaaia eestvedajad Tallinnast (MTÜ Lasnaidee) ja Tartust (liikumine Elav Tartu). Tallinna Ülikool, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, endine Põhjala tehas ja vabaühendused (MTÜ Kalamaja Linnaaianduse Selts, MTÜ Rabarber) tutvustasid oma plaane ja uusi ideid. Vaata sündmust Facebook lehelt.

16.02.2019 - avatud seminar Aiandusteraapia teemal, kus räägiti (linna)aedade füüsilistest, psühholoogilistest ja sotsiaalsetest kasust ning tarbetaimede omadustest ja mõjust inimese tervisele. Oma kogemust jagasid Kaie Eha (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, botaanik, lae alla ettekanne) ja Tiina Marjapuu (Botaanikaaia aednikud). Vaata sündmust Facebook lehelt.

24.03.2019 - praktiline töötuba "Kompostimise ABC". Töötuba viis läbi Merilyn Oolo-Püi. Vaata sündmust Facebook lehelt.

13.04.2019 - praktiline töötuba "Seemnete külvamise ABC", kus räägiti seemnete külvamisest ja ettekasvatamisest. Juhendas Lylian Meister Hiiumaa Ametikoolist. Ettekanded on kättesaadavad siit. Vaata sündmust Facebook lehelt.

03.11.2019 - "Linnaaianduse lõikusseminar", kus räägiti Tallinna kogukonnaaedade saavutustest, tehti järeldusi ning visioneeriti, kuhu suunas võiks areneda toidu kasvatamine linnas. 

29.12.2019 - Võrsete kasvatamise töötuba, kus tutvustati aastaringse linnaaianduse erinevaid võimalusi ning jagati praktilisi oskusi võrsete kasvatamisest, mida igaüks saab rakendada oma igapäevaelus. Juhendas Artur Sirkel (OÜ Urban Farm). Loe lähemalt siit

Järgmiste seminari kohta saab infot Facebook lehelt "Tallinna linnakeskkond" ja Tallinna kodulehelt.

Viimati muudetud: 02.01.2020