Tallinna Keskkonnaameti välisprojektid ja uuringud

 

Lõpetatud välisprojektid:

Uuringud ja õppereisid:

TALLINNAS TEKKIVATE OLMEJÄÄTMETE TAASKASUTAMISE TÕHUSTAMISE UURING PARIMATE PRAKTIKATE NÄITEL

Õppevisiidid Põhjamaadesse

Õppereis Amsterdami välisprojekti CASCADE toetusel in English

Tallinna linna CO2 heitkoguste inventuur

Säästlik sõiduviis - Eco-driving küsitluse tulemused

Jäätmeveo, tänavapuhastuse ning teede ehituse ja remondiga tegelevate ettevõtete Eco-driving sõidustiili rakendamise küsitluse analüüs

Energiasäästu ja keskkonnateadlikkuse teemaline küsitlus

Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas 

Kommunaalteenustega seotud veokite keskkonnamõju vähendamine Tallinnas (uuringu lõpparuanne) 

Kõik Keskkonnaameti uuringud on kättesaadavad Tallinna uuringute infosüsteemist

Viimati muudetud: 11.04.2022