Biolagunevad jäätmed

Tallinna jäätmehoolduseeskiri kohustab paigutada kogumismahuti biolagunevate jäätmete jaoks:

  • kõigis elamutes, kus on vähemalt 10 korterit (väljaarvatud korraldatud jäätmeveoga vanalinna piirkonnas);
  • üksikelamutega kinnistutel, kui biolagunevaid jäätmeid ei kompostita (vt § 14);
  • asutustes-ettevõtetes, kus biolagunevaid jäätmeid tekib nädalas enam kui 20 kg või kui kinnistul tegutseb toitlustusettevõte, sh restoran ja muu samalaadne toiduteenust pakkuv ettevõtja, milles on vähemalt 25 istekohta või lasteaed, kool või haigla, milles on vähemalt 112 kohta.

Kuid toidujäätmeid ning aia- ja haljastusjäätmeid võib elamumaal vajaliku ruumi olemasolul ka kompostida. Nii säästate jäätmeveokulusid ning lisaks valmib kompostmuld, mida saab kasutada aias väetisena.

Toidujäätmeid võib kohapeal kompostida üksnes kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Aia-ja haljastusjäätmeid (niidetud muru, puulehed, oksad jms) on lubatud kompostida lahtiselt aunades. Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel, kui naaberkinnistute või -ehitiste omanikud ei lepi kokku teisiti.

Biolagunevate jäätmete mahutisse sobib visata:

  • toidujäätmed, näiteks liha- ja kalajäätmed, köögi- ja puuviljad (sh koorismijäägid), leib, sai, poolfabrikaadid, pagaritooted ja kondiitritooted, juust, või ja margariin ning muud tahked toidujäätmed;
  • majapidamispaber, pabersalvrätid, kohvipaks, paberfiltrid;
  • toataimed ja lõikelilled;
  • teekotid juhul, kui tegemist on 100% biolagunevate materjalidega.

Biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tuleb tühjendada vähemalt kord nädalas Tallinna jäätmehoolduseeskirja kohaselt.

Biolagunevate jäätmete mahutisse ei tohi panna kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid, sh tohib biolagunevaid jäätmeid pakendada üksnes paberist või muust biolagunevast materjalist kotti. Kogumismahuti määrdumise vältimiseks on võimalik vedajalt tellida biolagunevast materjalist vooderduskott, mis paigaldatakse pärast igat tühjendamiskorda.

Liigiti kogutud biolagunevad jäätmed tuleb vedada kompostimiseks nõuetekohasele kompostimisväljakule, Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskusesse, muusse sellekohase jäätmeloaga jäätme- käitluskohta või kompostida eeskirja nõuete järgi kohapeal. Tallinna jäätmehoolduseeskiri § 14 lõige 1.

voldik

Aia- ja haljastusjäätmeid

saab linnaelanik üle anda jäätmejaamades. Ühelt toojalt võetakse päevas tasuta vastu kuni kuus 100-liitrilist kotitäit aia- ja haljastusjäätmeid. Maksumuse kohta saate informatsiooni küsida jäätmejaamade operaatoritelt.

Toidujäätmed, toidujäätmete tekke vältimine, sh toidu annetamine

Toidupank

Tähtis informatsioon

Teenuse kirjeldus: biolagunevad jäätmed

Viimati muudetud: 04.06.2021