Ehitusjäätmed

..on jäätmed, mis tekkivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel.

Tallinna jäätmehoolduseeskiri peatükk 3 sätestab nõuded ehitusjäätmete ning ehitus- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete käitlemiseks.

< ARENDAJALE / PROJEKTEERIJALE >

< OMANIKULE / EHITAJALE  >

 < JÄÄTMEKÄITLEJALE > 

Jäätmevaldajal on otstarbekas (ka majanduslikult) sortida ehitusjäätmed liikidesse nende tekkekohal. Eraldi tuleb sortida:

 • puit
 • kile
 • metall (eraldi must- ja värviline metall)
 • kiletamata paber ja kartong
 • raudbetoon- ja betoondetailid
 • asfalt
 • mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas jne.)
 • olmejäätmed
 • ohtlikud jäätmed (lahustid ja lahusti sisaldavad värvid, liimid, ohtlikke aineid sisaldavad pinnas või muud materjalid jne.)

Teated

- Slops OÜ ehitusjäätmete prügila lõpetas jäätmete vastuvõtu alates 15.09.2016 aadressil Maleva tn 4!

-TÄHELEPANU! Järgmised ettevõtted ei saa vastu võtta (neile ei tohi üle anda) ehitus- ja lammutusjäätmeid

 • Väo Paas OÜ;
 • IKM Grupp OÜ;
 • Luxlevel OÜ;
 • SSK Team OÜ;
 • Korwell OÜ;
 • Veisar Haldus OÜ;
 • RIAB Transport OÜ;
 • Mairok Baltic OÜ;
 • Kaurits OÜ;
 • Expresso OÜ;
 • ESSE Transport OÜ;
 • Rovecom Kaubandus OÜ;
 • Tallinna Teede AS;
 • Ottson OÜ (ainult veoteenus);
 • Imre Auto OÜ (ainult veoteenus);
 • Temiir AS (ainult veoteenus).

juhul kui, te leiate nimekirjast oma ettevõtte nime ja teil on vormistatud jäätmekäitluseks vajalikud load, siis palume meiega ühendust võtta.

Märksõnad: jäätmeõiend, jäätmete käitluskohadjäätmejaamad, ohtlikud jäätmed, asbest (eterniit)taaskasutamine, saastunud maa-aladõigusaktid

infovoldik
Infovoldik

Lisainfo:
Jäätmehoolde osakonna peaspetsialist
Aleksandr Taraskin, tel 640 4285

Viimati muudetud: 14.09.2018