Ehitusjäätmed

< ARENDAJALE / PROJEKTEERIJALE >

< OMANIKULE / EHITAJALE  >

 < JÄÄTMEKÄITLEJALE > 

Jäätmevaldajal on otstarbekas (ka majanduslikult) koguda ehitusjäätmed liigiti nende tekkekohal. Eraldi tuleb koguda:

TÄHELEPANU!
Järgmised ettevõtted ei saa vastu võtta (neile ei tohi üle anda) ehitus- ja lammutusjäätmeid:

 • Väo Paas OÜ  • RIAB Transport OÜ
 • IKM Grupp OÜ  • Mairok Baltic OÜ
 • Luxlevel OÜ  • Kaurits OÜ
 • SSK Team OÜ  • Expresso OÜ
 • Korwell OÜ  • ESSE Transport OÜ
 • Veisar Haldus OÜ  • Rovecom Kaubandus OÜ
 • Tallinna Teede AS  • HTT Veod OÜ (https://rendikonteiner.ee/)

Lubatud ainult veoteenus:

 • Ottson OÜ  • Temiir AS

 • Imre Auto OÜ

 

juhul kui, te leiate nimekirjast oma ettevõtte nime ja teil on vormistatud jäätmekäitluseks vajalikud load, siis palume meiega ühendust võtta.

Märksõnad: jäätmeõiend, jäätmete käitluskohadjäätmejaamad, ohtlikud jäätmed, asbest (eterniit)taaskasutamine, saastunud maa-aladõigusaktid

infovoldik
Infovoldik
 (fail)

Teenuse kirjeldus: ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumine

Lisainfo:
Ringmajanduse osakonna juhtivspetsialist
tel 640 4285, e-post Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 30.09.2021