Ehitusjäätmed

ehituslammutus.pngARENDAJALE / PROJEKTEERIJALE

OMANIKULE / EHITAJALE

Jäätmevaldajal on otstarbekas (ka majanduslikult) koguda ehitusjäätmed liigiti nende tekkekohal. Eraldi tuleb koguda:


Märksõnad:
jäätmete käitluskohadjäätmejaamad, ohtlikud jäätmed, asbest (eterniit)taaskasutamine, saastunud maa-aladõigusaktid

infovoldik
Infovoldik
 (fail)

Teenuse kirjeldus: ehitus- ja lammutusjäätmete liigiti kogumine

Lisainfo:
Ringmajanduse osakond
jaatmed@tallinnlv.ee 

Viimati muudetud: 19.01.2022