Ehitusjäätmed

..on jäätmed, mis tekkivad ehitiste või nende osade rajamisel, lammutamisel, renoveerimisel või restaureerimisel.

Tallinna jäätmehoolduseeskiri peatükk 3 sätestab nõuded ehitusjäätmete ning ehitus- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete käitlemiseks.

< ARENDAJALE / PROJEKTEERIJALE >

< OMANIKULE / EHITAJALE  >

 < JÄÄTMEKÄITLEJALE > 

Jäätmevaldajal on otstarbekas (ka majanduslikult) koguda ehitusjäätmed liigiti nende tekkekohal. Eraldi tuleb koguda:

Teated

- Slops OÜ ehitusjäätmete prügila operaator lõpetas jäätmete vastuvõtu alates 15.09.2016 aadressil Maleva tn 4!

-TÄHELEPANU!
Järgmised ettevõtted ei saa vastu võtta (neile ei tohi üle anda) ehitus- ja lammutusjäätmeid:

 • Väo Paas OÜ  • RIAB Transport OÜ
 • IKM Grupp OÜ  • Mairok Baltic OÜ
 • Luxlevel OÜ  • Kaurits OÜ
 • SSK Team OÜ  • Expresso OÜ
 • Korwell OÜ  • ESSE Transport OÜ
 • Veisar Haldus OÜ  • Rovecom Kaubandus OÜ
 • Tallinna Teede AS

Lubatud ainult veoteenus:

 • Ottson OÜ  • Temiir AS

 • Imre Auto OÜ

juhul kui, te leiate nimekirjast oma ettevõtte nime ja teil on vormistatud jäätmekäitluseks vajalikud load, siis palume meiega ühendust võtta.

Märksõnad: jäätmeõiend, jäätmete käitluskohadjäätmejaamad, ohtlikud jäätmed, asbest (eterniit)taaskasutamine, saastunud maa-aladõigusaktid

infovoldik
Infovoldik

Lisainfo:
Jäätmehoolduse osakonna peaspetsialist
Aleksandr Taraskin, tel 640 4285

Viimati muudetud: 29.10.2019