Ehitusjäätmete käitluskohad

Tallinnas:

Elanikelt võtavad ehitusjäätmeid vastu kõik Tallinna jäätmejaamad

Jäätmeid saab üle anda vastavat keskkonnakaitseluba omavatele ettevõtetele. Keskkonnakaitseloa olemasolu ja kehtivust saab kontrollida siit. Lisainfot saab ka Keskkonnaameti e-teeninduse internetilehelt.

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele 

Viimati muudetud: 19.01.2022