Haljastuse osakond

haljastuse päis.jpg

Haljastuse osakonna põhiliseks tegevuseks on Tallinna haljastuse üldpõhimõtete kujundamine, planeeringute ja projektide läbitöötamine, haljastust käsitlevate tingimuste esitamine, õigusaktide ja infosüsteemide täiendamine ning uute koostamine. Lisanduvad raie- ja hoolduslõikuslubade menetlemine ja linna omandis olevate metsade hooldamise korraldamine.

Ehituste ette jäävatest ja see tõttu raiutavatest puudest on paljud elujõulised ja väärtuslikud ning nendest ilma jäämine tekitab linna looduskeskkonnale suurt kahju. Et säiliks ökoloogiline tasakaal rakendatakse linnas asendusistutuse nõuet.

Osakonna ülesandeks on ka linna kaunistamine ühtsete lillelahendustega ja linna avalike alade rajamise ning hooldamise järelvalve.

Haljastus on elukeskkonna tähtis osa, see vajab arenguaega ja sügavamat käsitlemist. Asjakohase linnaplaneerimise, loodusega arvestamise ja õigete hooldusvõtetega suudetakse pakkuda linnaelustikule olulisi elupaiku, võimaldada inimestel selle elustikuga tutvust teha ning nautida muid roheala hüvesid.

Osakonna juhataja on Kristiina Kupper, 6404400, kristiina.kupper@tallinnlv.ee


Puude ülevaatamisega Nõmme linnaosas tegeleb:

Sulev Järve, 640 4264, 5526626, sulev.jarve@tallinnlv.ee


Puude ülevaatamisega Kristiine, Mustamäe, Haabersti, Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosas tegeleb:

Simmo Sillandi, 640 4359, 5025778, simmo.sillandi@tallinnlv.ee


Raieloa/hoolduslõikusloa taotluste registreerimise ja dokumentatsiooniga tegeleb:

Tõnis Pink, 640 4528, tonis.pink@tallinnlv.ee


Ehitusaluste raiete asendusistutuslepingutega tegeleb:

Merike Salu, 6164030, merike.salu@tallinnlv.ee


Teele Aaslaid, 6404712, teele.aaslaid@tallinnlv.ee

Silver Riisalo, 6404769, silver.riisalo@tallinnlv.ee

Kristjan Tarn, 6406274, kristjan.tarn@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 10.10.2018