Jäätmehoolde osakond

Jäätmeosakond.png

Jäätmehoolduse toimimine on linnas üks elutähtsamaid teenuseid. Selle eesmärk on tagada hea keskkonna seisund ja seeläbi ka tervisliku elukeskkonna säilimine.
Jäätmehoolde osakonna peamisteks ülesanneteks on jäätmelubadele linna seisukohtade esitamine; arengukavadele, planeeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamine ning seatud tingimuste täitmise kontrollimine; koostöö tootjavastutusorganisatsioonidega; jääkreostuskolletele ja reostunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmine; jäätmehoolduse kavandamine, korraldamine ja arendamine; Pääsküla prügila järelhoolduse korraldamine; korraldatud jäätmeveo ettevalmistamine ja rakendamine; kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja jäätmekäitlejale üleandmise korraldamine; jäätmete taaskasutussüsteemide, s.h jäätmejaamade ja kompostimisväljakute võrgustiku väljaarendamine ja käidu korraldamine.

Kõik need üleasanded on jagatud osakonna töötajate vahel:

Jäätmejaamade töö korraldamise, ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumise korraldamise ning suletud Pääsküla prügila järelhoolduse korraldamisega tegeleb:

Osakonna juhataja kt on Eliis Kuus, 6404610, eliis.kuus@tallinnlv.ee


Jäätmete sorteerimise korraldamisega tegeleb:

Meril Allikivi, 6164012, meril.allikivi@tallinnlv.ee


Jäätmekäitluse korraldamine ehitusobjektidel, jääkreostuskolletele ja saastunud maa-aladele saneerimistingimuste seadmisega tegeleb:

Aleksandr Taraskin, 640 4285, aleksandr.taraskin@tallinnlv.ee


Korraldatud jäätmeveo, ehitusprojektide jäätmealaste ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise järelevalvega tegeleb:

Pjotr Gavrilov, 6404581, pjotr.gavrilov@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 22.11.2018