Ehitusobjekti jäätmeõiend

Ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele tuleb lisada jäätmeõiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Lammutustööde puhul tuleb samuti lisada jäätmeõiend koos ehitise täieliku lammutamise teatisega Tallinna Linnaplaneerimise Ametile. Kaevetööluba lõpetamiseks peab esitama kinnitatud jäätmeõiend Tallinna Kommunaalametile.

Vormistamine

Jäätmeõiendi vorm:
word*,
word (digi)*,
pdf.
Jäätmeõiendi täitmise juhend: pdf.

*- vorm on .rtf formaadis (rich text formaat), mis annab võimaluse täita järgmistes programmides: MS Office Word, OpenOffice Writer, Google Docs jt. ning lisada konteinerisse digitaalseks allkirjastamiseks. OpenOffice Writer või Google Docs kasutamisel palume enne saatmist salvestada täidetud vorm pdf formaadis.

Jäätmeõiendi näidised:
Näidis 1 (tootmishoone ehitamine),
Näidis 2 (korterelamu lammutamine),
Näidis 3 (tehnorajatiste ehitamine),
Näidis 4 (tee rekonstrueerimine).

Peab meeles pidama:

  • Dokumente ei ole võimalik edastada RAR-faili abil;
  • Jäätmeõiendi allkirjastab ehitise omanik, tema või peatöövõtja ametlik esindaja (volitus);
  • Segajäätmete tekkimisel on vaja põhjendada jäätmete sorteerimata kogumist ehitusobjektil;
  • E-kiri peab sisaldama ehitusobjekti nimetust ja aadressi ning esitaja kontaktandmeid.

Juhime tähelepanu asjaolule, et jäätmeõiendi allkirjastab allkirjaõigust omav isik – jäätmevaldaja ehk ehitise omanik või peatöövõtja juhatuse liige või volitatud isik. Volituse olemasolul tuleb edastada volituse koopia.

Kinnitamine

Ehitise kasutusloa taotluse/ -teatise juurde lisatakse jäätmeõiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta. Ehitise lammutamise puhul tuleb esitada ka ehitusplatsi 2 fotod enne ja pärast töid. Lisaks tuleb esitada kõik dokumendid, mis tõendavad jäätmete nõuetekohast üleandmist taaskasutamiseks või ladestamiseks.

Kasulikud lingid

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele
<< tagasi jäätmeõiendi teenuslehele

Lisainfo:
Jäätmehoolde osakond

Pjotr Gavrilov, tel 640 4581
Pjotr.Gavrilov@tallinnlv.ee

Aleksandr Taraskin, tel 640 4285
Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 29.08.2018