Keskkonnakorralduse sektor

keskkonnakorraldusKeskkonnakorralduse sektor jaguneb piltlikult kaheks. Üks pool tegeleb keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnamõju strateegiliste hindamistega ning teine pool projektide ja planeeringute kooskõlastamisega.


Põhilisteks ülesandeks keskkonnamõju hindamise poole pealt on:

  • projekteerimistingimuste taotluste või ehitusprojektide läbivaatamise põhjal otsuse tegemine keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise kohta;
  • arengukavade, üld-, teema- ja detailplaneeringute koostamise käigus keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamiseks ettepanekute tegemine;
  • linna poolt koostatavate arengukavade, üld-, teema- ja detailplaneeringute puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise korraldamine.

Keskkonnamõju hindamise teemaliste küsimustega tegeleb Ülle Luiks, 640 4767, ylle.luiks@tallinnlv.ee


Projektide pool tegeleb arengukavadele, planeeringutele ja projektidele keskkonnakaitsenõuete esitamise ning seatud keskkonnakaitseliste tingimuste ja nõuete täitmise kontrollimisega.

Projektide ja planeeringute teemaliste küsimustega tegelevad:

Terje Tohver, 616 4011, terje.tohver@tallinnlv.ee - Kesklinn, Kristiine, Mustamäe

Külli Sepp, 640 4265, kylli.sepp@tallinnlv.ee - Lasnamäe, Pirita, Põhja-Tallinn

Mark Sepp, 6404561, mark.sepp@tallinnlv.ee - Haabersti, Nõmme

 

 

 

 

Viimati muudetud: 10.10.2018