Keskkonnaprojektide ja -hariduse osakond

Projektid ja haridus_2.jpgKeskkonnaprojektide ja –hariduse osakonna põhiliseks tegevuseks on keskkonnahariduslike tegevuste arendamine Tallinna linnas ning elanike keskkonnateadlikkuse tõstmine läbi kampaaniate ning keskkonnahariduslike tegevuste. Keskkonnahariduslikest tegevustest võib välja tuua kooliõpilastele suunatud õuesõppe ning keskkonnaalastest kampaaniatest toimuvad igal aastal heakorrakuu ning keskkonnasõbraliku liikumise kuu. Osakonna tegevusalasse kuulub ka osalemine keskkonnaalastes välisprojektides ning välismaistest fondidest projektidele kaasrahastuse taotlemine. 

Osakonna juhataja on Gennadi Gramberg, 6404356, gennadi.gramberg@tallinnlv.ee


Keskonnahariduse teemadega tegeleb:


Keskkonnaprojektidega tegelevad:

Stella Shaumyan, 6404485, stella.shaumyan@tallinnlv.ee

Martin-Erich Torjus, 6164077, martin-erich.torjus@tallinnlv.ee


Linnaaianduse projektiga tegeleb:

Maria Derlõs, 6404562, maria.terlos@tallinnlv.ee


Välisprojektidega tegelevad:

Mai Andresson, 6404715, mai.andresson@tallinnlv.ee

Tiia Pedusaar, 6404584, tiia.pedusaar@tallinnlv.ee

Lea Vedder, 6164064, lea.vedder@tallinnlv.ee

Tõnu Laasi, tonu.laasi@tallinnlv.ee

 

Viimati muudetud: 21.01.2019