Teostatud tööd

Pallasti tn 10a vana masuudihoidla

Tallinna linn korraldas ohtlike maa-aluse vedelkütuse hoidla likvideerimist aadressil Pallasti tn 10a. Maa-ala saneerimis- ja ohtliku objekti likvideerimistööd rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Tallinna linn, vastavalt 60% ja 40% vastavalt. Saneerimisprojekti koostas ettevõtte EcoPro AS ja tööd teostas Epler & Lorenz AS. Järelevalvet teostas Tallinna Strateegiakeskuse spetsialist.

kik_logo_2.pngEPLERLORENZ.jpg


Harraka tn 7 katlamaja vedelkütuse hoidla

Tallinna linna nõudmisel korraldati vana katlamaja ohtlike maa-aluse vedelkütuse hoidla likvideerimist aadressil Harraka tn 7. Maa-ala saneerimis- ja ohtliku objekti likvideerimistööd tellis Tallinna Soojus AS. Saneerimisprojekti koostas ettevõtte EcoPro AS ja tööd teostas Crushtec AS. Järelevalvet teostas Tallinna Strateegiakeskuse spetsialist.

TSoojus_logo_s.pngCRUSHTEC.jpgECOPRO.jpg


Kalasadama tn 6 endise Tallinna Elektrijaama vedelkütuse hoidla

Tallinna linn korraldab ohtlike keskkonnareostuse likvideerimist aadressil Kalasadama tn 6. Maa-ala saneerimistööd rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja Tallinna linn, vastavalt 95% ja 5% vastavalt. Järelevalvet teostab Tallinna Strateegiakeskuse spetsialist.

kik_logo_2.png

Lisainfo:
Ringmajanduse osakonna juhtivspetsialist
Aleksandr Taraskin, tel.: 640 4285
Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 04.09.2021