Kesklinna linnaosa asustamata eluruumid

Munitsipaaleluruumid
Sotsiaaleluruumid

Avaldus eluruumi üürimiseks
Eluruumide üürile andmisega tegelevate ametnike kontaktandmed ja linnaosa eluasemekomisjoni koosseis

Eluruumi üürimisega seonduvad õigusaktid:


NB!
Tallinna Linnavolikogu 17. oktoobri 2002 määruse nr 56 lisa 3 "Tallinna linna omandis olevate eluruumide üürimist taotlevate isikute üle arvestuse pidamise korra" punkti 13 kohaselt on eluruumi üürimist taotlevatena arvele võetud isikud kohustatud iga aasta esimese kvartali jooksul kinnitama kirjalikult kas posti teel (ka e- postiga) või isiklikult eluasemekomisjoni sekretäri juures eluruumi üürimist taotleva isikuna arvel olemise aluseid, vastasel juhul võidakse nad kustutada eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelt.
Andmete kontrolli vorm esitamiseks

Viimati muudetud: 14.11.2019