Mittetulundustegevus Kesklinnas

 

Mittetulundustegevuseks toetuste taotluste läbivaatamise komisjon on moodustatud Tallinna Kesklinna vanema 17.11.2020 käskkirjaga nr T-22-2/20/13.

Komisjoni töös lähtutakse: Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord 

2021. aasta mittetulundustegevuse toetuse määramise lisatingimused

Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas

Küsimuste korral saab iseteeninduses taotluse täitmisel tööajal abi telefonilt 640 4195.

Komisjoni liikmed on:

1. Anu Aus - komisjoni esimees, linnaosa vanema asetäitja
2. Pille Orav - komisjoni esimehe asetäitja, kantselei juhataja
3. Ketter Sarapuu -  kultuuri- ja vaba aja sektori projektijuht
4. Valentina Moskaljova - kultuuri- ja vaba aja sektori projektijuht
5. Sergei Tšekulajev - eelarve peaspetsialist
6. Marika Pärn - ettevõtluse sektori juhtivspetsialist
7. Kristiina Laura Järve - jurist
8. Sergei Geller - Tallinna Kesklinna linnaosakogu esindaja
9. Margit Elviste - Tallinna Kesklinna linnaosakogu esindaja

     

2021. aastal palume taotlused esitada 29. jaanuariks, 26. märtsiks, 21. maiks, 3. septembriks ja 12. novembriks.

Komisjon vaatab läbi taotlused, mis on esitatud iseteeninduskeskkonnas Tallinna Kesklinna Valitsusele hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

Toetuse saajatel palume oma reklaammaterjalides eksponeerida Tallinna Kesklinna Valitsuse logo.

    Tallinna Kesklinna Valitsuse logo

Üldine lisainfo tel: 645 7200 e-post: kesklinn@tallinnlv.ee

 

Tallinna Kesklinna Valitsuse eraldatud toetused:

 

Järelevalve:

 Tallinna Linnavolikogu revisjonikomisjoni hinnang Tallinna Kesklinna Valitsuse 2013. a eelarve kasutamise kohta.

 

Isikuandmete töötlemine:

Teil tuleb teada, et taotluse esitamisel ja menetlemisel (juriidiliselt kindlas järjekorras õiguslik toiming, toimimisviis, protsess) kasutatakse Teie isikuandmeid, mis säilitatakse elektroonilisel füüsilise isiku kaardil. Nendeks andmeteks on ees- ja perenimi, isikukood, aadress, telefoninumber, mobiilinumber ja e-posti aadress. Taotlusega töö tegemisel (erinevatel menetluse sammudel) kasutatab neid andmeid nii MTT register ise (isikukood / registrikood ja e-post) kui toimingute tegemisel ka vastutav töötleja (nt taotluse number, taotleja ees- ja perenimi, juriidilise isiku nimi, juriidilise isiku registrikood, isikukood, aadress, telefoninumber, e-post). Neid andmeid töödeldakse Teid täiendavalt teavitamata korduvalt. Kahjuks elektroonilisi andmeid kasutamata ei ole elektrooniline menetlus tervikuna sh elektrooniline kooskõlastamine ja digitaalselt allkirjastamine paraku võimalik. Paratamatult tuleb neid andmeid kasutada, kuid püüame oma tööd teha viisil, mis oleks võimalikult vähe Teie huve ning andmeid riivav, kuid samaaegselt oleks täidetud ka Mittetulundustegevuse korra nõuded.

Taotluse andmeid kontrollime seitsmest elektroonilisest andmebaasist: Äriregistrist, Maksu- ja Tolliametist, Käibemaksu kohustuslase registreerimise numbri olemasolu, SAP Portaalist (võlgnevused Tallinna linnale), Mittetulundustegevuse registrist (aruande võlgenevused, varasemad taotlused) ja Toetuste registrist (eraldised reservfondi(de)st). Me teeme ka päringuid Rahvastikuregistri andmebaasi, kui :

1) olete teinud taotluse eraisikuna;

2) olete teinud taotluse olles juhatuse liige või volitatud isik esindades mittetulundusühingut või on Teid määratud lepingu allkirjastajaks, kuid Te ei ole veel Mittetulundustegevuse registris; 

3) on esitatud taotlus rühma osalemiseks kas ekskursioonil või laagris (siis vaatame, kas nimekirjas olevad inimesed on kesklinnast);

4) isikukaardi täiendamiseks puuduolevate / vananenud andmete tõttu;

5) olete hilinenud aruande esitamisega ning Te ei vasta kõnedele, e-kirjadele ega meeldetuletustele mõistliku aja jooksul, sellisel juhul tehakse päring Teie elukoha tuvastamiseks, et saata Teile tavapostiga / tähitud postiga teade, milles meenutatakse aruande esitamise kohustust.

Seoses andmejälgija teenuse käivitumisega on Teil võimalus vaadata, millal me Teie taotlusega tööd teeme ja esitada selle kohta ka küsimusi.

Kui Te leiate, et Teie isikuandmeid on Mittetulundustegevuse registris kasutatud liialt palju või mitte eesmärgipäraselt, siis palume võtta ühendust Andmekaitse Inspektsiooniga: helistada telefoninumbril 627 4135, saata e-kiri info (ät) aki.ee, või paberkiri postiaadressil Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129. Andmekaitse Inspektsiooni veebiaadress on www.aki.ee ja küsimuste korral sealne ametnik juhendab juba ise edasi, mis Teil tuleb teha.

Viimati muudetud: 15.12.2020