Ökosaared

Linnavolikogu otsusega nõustus Tallinna linn osalema lihtpartnerina EL projektis „Ökosaared – Urban Eco Islands”, projekti Tallinna-poolse sildfinantseerimisega summas 215 020 eurot ning määras projekti hoidjaks Kesklinna valitsuse. Projekt kestab 1. aprillist 2019 kuni 31. märtsini 2021, rahastaja on INTERREG Kesk-Läänemere programm.

Põhieesmärk on arendada populaarseteks nutikateks säästva loodusturismi sihtkohtadeks kaks saarelist sihtkohta Helsingi-Tallinna kaksiklinna alal. Need on Aegna Tallinnas ja Vasikkasaari Helsingis. Loodussihtkohti arendatakse keskkonnale kahju tekitamata (nullkahju), hoolimata turistide arvu kasvust, ja turundatakse kui loodusturismi uusi nutikaid ning ökoloogiliselt jätkusuutlikke ökosaari.

Projekti käigus tutvustatakse mõlemal saarel põnevaid uusi nutikaid lahendusi, uusi marsruute, uusi teenuseid/infrastruktuuri, uut hariduslikku teavet ja uusi võimalusi turistidele osaleda läbi kodanikuteaduse meetodite. Marsruutide kujundamisel arvestatakse Aegna loodusmajas pakutavaid (hariduslikke ja puhkamis-)võimalusi.

Aegna arendamisel uueks loodusturismi sihtkohaks
- kasutatakse nutikaid lahendusi saare looduse säästmiseks ja külastajakogemuse tõstmiseks;
- ehitatakse jäätmekäitluspunkt ja parandatakse külastajataristut (viidad, infotahvlid, vajadusel laudtee hapra looduse kaitseks);
- viiakse läbi turundustegevused.

Projekti peamiste tulemustena
1. luuakse atraktiivsete ja nutikate linnasaarte uus turismikontseptsioon ja kaksiklinna ühine (üksteisega seotud) sihtkoht;
2. kaksiklinna kahe saare jaoks töötatakse välja ja rakendatakse uusi nutikaid turismi keskkonnamõjude seire viise;
3. saarele on ehitatud või renoveeritud traditsioonilised infolauad, laudteed ja muu puhketaristu, samuti on parendatud saarel jäätme- ja vajadusel veemajandust.

Projekti juhtpartner: Helsingi linna keskkonnaamet;
lihtpartnerid: Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskus, Forum Virum Helsinki; Tallinna Kesklinna valitsus.

Projekti kogueelarve on 1 093 705 eurot. Tallinna linna projekti eelarve 215 020 eurot (sh 2019. aastal 101 857,5 eurot, 2020. aastal 101 260 eurot ja 2021. aastal 11 902,5 eurot), millest välistoetus moodustab 182 767 eurot (aastate lõikes 2019 – ca 86 579 eurot, 2020 – 86 071 eurot ja 2021. aastal 10 117 eurot) ja Tallinna linna omafinantseering 32 253 eurot (aastate lõikes vastavalt 15 279 eurot, 15 189 ja 1785 eurot). Omafinantseeringu määr on 15 %.

    

                                        

                              

Viimati muudetud: 13.09.2019