Tallinna Kesklinna linnaosakogu

                         TALLINNA  KESKLINNA  LINNAOSAKOGU

9. aprilli korralise koosoleku
PÄEVAKORRAEELNÕU

Koosolek toimub Tallinna Kesklinna Valitsuse saalis, Nunne tn 18 kell 17.30

1. Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaia 2019-2021 arengukava kooskõlastamine
Ettekandja: lasteaia esindaja

2. Järvevana tee 5 kinnistu, Järvevana tee 5a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Planeeringu koostaja: Ruum ja maastik OÜ; huvitatud isik: Tallinna Linnaplaneerimise Amet
Ettekandja: A.Palsner
Põhijoonis, seletuskiri, õigusaktid, lisa

3. Asula tn 4b kinnistu detailplaneering
Planeeringu koostaja: K-Projekt Aktsiaselts; huvitatud isik: Eesti Jalgpalli Liit
Ettekandja: A.Palsner
Põhijoonis, seletuskiri, õigusaktid

4. Filtri tee 10 kinnistu, Filtri tee 12 kinnistu ja Filtri tee 12a kinnistu detailplaneering
Planeeringu koostaja: Skepast & Puhkim OÜ; huvitatud isik Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Ettekandja: A.Palsner
Põhijoonis, seletuskiri, õigusaktid, lisa


2019 I poolaasta korralised koosolekud: 9. aprill; 14. mai; 11. juuni 

Viimati muudetud: 05.04.2019