Tallinna Kesklinna linnaosakogu

Tallinna Kesklinna linnaosakogu 06.11.2018
koosoleku materjalid

1. Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi 2019-2022 arengukava kooskõlastamine
Ettekandja: kooli esindaja

2. Tallinna Mardi lasteaia arengukava 2019-2021 kooskõlastamine
Ettekandja: lasteaia esindaja

3. Arvamuse andmine Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõule „Tallinna linna 2019. aasta eelarve“
Ettekandja: Vladimir Svet
määruse eelnõu, eelnõu lisad 1-7 (.xlsx), seletuskirja lisa, lisamaterjal

4. Seisukoha esitamine Tallinna Linnavolikogu määruse eelnõu nr 183 „Riigilipu kasutamise kord Tallinna Linnavolikogu, Tallinna Linnavalitsuse, Tallinna linnaosade valitsuste ja Tallinna linna ametiasutuste hoonetes ning linnavolikogu, linnavalitsuse, Tallinna linna ametiasutuste ja linnaosade valitsuste ametlikel üritustel” kohta.
Ettekandja: R.Solman
eelnõu, pöördumine
 

Viimati muudetud: 06.11.2018