Tänavakaubandus

TÄNAVAL KAUPLEMINE

Tallinna Kesklinna haldusterritooriumil on reguleeritud tänaval kauplemine järgmiselt:

- Hooajaline laiendus (välikohvikud, stendid): välikohviku paigaldamiseks on õigustatud linnarajatisega külgneval kinnistul asuv alaline toitlustusettevõtja, kes teenindab välikohvikute siseettevõtte bassil. Hooajalise laienduse korral on vaja ettevõtjal sõlmida linnaosaga linnarajatise leping,
linnarajatise taotluse fail

 - Müügiletid, stendid (vanalinnas antakse müügiõigus läbi konkursside, väljaspool vanalinna üldjuhul otsustus korras). Kauplemiseks on vaja sõlmida ettevõtjal linnaosaga linnarajatise leping, linnarajatise taotluse fail

 - Kandekaubandus ( kandekaubandus on kauba jaemüük, mis toimub käest, käsikorvist, kandelaualt või muust müüja poolt kantavast inventarist, kus müüja pakub kaupa liikudes jalgsi ning peatub ainult kauba müügiks ostjale). Kauplemine toimub müügipileti alusel. Linnaosa valitsus määrab vajaduse korral iga aasta 1. jaanuariks kandekaubanduse müügipiletite väljastamise tingimused, müügipileti fail

Arvestades vajadust reguleerida Tallinna kesklinna haldusterritooriumil asuvatel linnarajatistel hooajalise välikaubanduse korraldamist ühtse menetluskorra ja põhimõtete alusel on linnaosa kehtestanud  vastava korra, mis on heaks kiidetud Tallinna Kesklinna linnaosakogu poolt.

-  Linnarajatisel kaubandustegevuse korraldamise põhimõtted ja menetlus (.pdf fail)

- Raekoja platsi müügikoha hooajaliseks laienduseks (välikohvikud) kasutusse andmise põhimõtted ja menetlus (.pdf fail)


TEADMISEKS:

-  Linnarajatise kaubandustegevuseks kasutusse andmine kiirtoidu (hot-dog, burrito, hamburger, pizza, friikartulid, liha- ja vorstitooted) müügiinventari paigaldamiseks vanalinna muinsuskaitsealal ei ole lubatud.

Tänaval kauplemise soovi korral on otstarbekas ühendust võtta Tallinna Kesklinna Valitsuse ettevõtluse sektoriga telefonidel 645 7226 või 645 7227, et saaks täpsustada kõik konkreetsed asjaolud – kooskõlastuste vajadus, asukoha sobivus jne.

ÕIGUSAKTID, TAOTLUSED, VORMID, PÕHIMÕTTED

Linnarajatisel kaubandustegevuse korraldamise põhimõtted ja menetlus (Tallinna Kesklinna linnaosakogu 15.03.2022 koosoleku protokolliline otsus).

Raekoja platsi müügikoha hooajaliseks laienduseks (välikohvikud) kasutusse andmise põhimõtted ja menetlus  ja plaan (Tallinna Kesklinna linnaosakogu 15.03.2022 koosoleku protokolliline otsus).

- Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 21, 08.04.2010).

- Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks üürile andmiseks korraldatava eelläbirääkimistega pakkumise alghinnad ja üüri suurus otsustuskorras üürile andmisel (Tallinna Linnavalitsuse määrus nr 4, 23.01.2013).

-  Tänavakaubanduse kord kauplemiseks linnaosa valitsuse müügipileti alusel ja müügipileti hinnad (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 27, 18.05.2006).

-  Taotlus müügipileti väljastamiseks

Taotlus tänaval kauplemiseks

Viimati muudetud: 12.05.2022