Kohatasu

 

Koolieelse lasteasutuse seadusest tulenevalt võib vanema osa määraks (n-ö kohatasu) olla kuni 20% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

1. jaanuarist 2016 jõustus Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus nr 27 "Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr"

Tallinnas on kohatasuks summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast.

1. jaanuarist 2019.a on vanema osa määra suuruseks 65,88 eurot.

 

Viimati muudetud: 01.02.2019